Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

Açıköğretim İşletme 4. Sınıf 7. Dönem Tüm Dersler

Açıköğretim İşletme 4. Sınıf 7. Dönem Tüm Dersler Görüntülü Eğitim Seti

Açıköğretim İşetme 4. Sınıf 7. Dönem Tüm Dersler Görüntülü Eğitim Seti 52 DVD + Rehberlik Kitabı

- Denetim (9 DVD)
- İngilizce III (5 DVD)
- İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik (7 DVD)
- Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar (9 DVD)
- Türk Dili I (6 DVD)
- Türk Vergi Sistemi (10 DVD)
- Stratejik Yönetim I (6 DVD)
 

AÖF Açıköğretim (Kredili Sistem)

Kurslara ve Kitaplara Para Haracamaya SON SINAVALARINIZA SİZİ GÖRÜNTÜLÜ DERSHANE YAYINLARI HAZIRLIYOR

DERSHANEYİ EVİNİZE GETİRİYORUZ

Çıkmış Soru Çözümleri Setlerimizde Görüntülü Olarak Çözülerek Eklenmiştir.

AÖF Açıköğretim Görüntülü Eğitim Seti

1- Kitaba gerek yok
2- Teste gerek yok
3- Soru bankasına gerek yok

Seti Hangi Ortamlarda İzleyebilirim:
1- DVD Player
2- Bilgisayar ortamında
3- PlayStation da izleme imkanlarınız vardır.

 

AÖF Denetim Çözümlü Soru Bankası 9 DVD

AÖF Denetim Çözümlü Soru Bankası 9 DVD

 

 

AÖF İngilizce 3 Çözümlü Soru Bankası 5 DVD

 
AÖF İngilizce 3 Çözümlü Soru Bankası 5 DVD

 

 

AÖF İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Çözümlü Soru Bankası 7 DVD


AÖF İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Çözümlü Soru Bankası 7 DVD

 

 

AÖF Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Çözümlü Soru Bankası 9 DVD
AÖF Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Çözümlü Soru Bankası 9 DVD

 

 

Açıköğretim Türk Dili 1 Çözümlü Soru Bankası 6 DVD

Açıköğretim Türk Dili 1 Çözümlü Soru Bankası 6 DVD

 

AÖF Türk Vergi Sistemi Çözümlü Soru Bankası 10 DVD

AÖF Türk Vergi Sistemi Çözümlü Soru Bankası 10 DVD

 

 

 

 Açıköğretim Kredili Sistem İşletme 4. Sınıf 1. Dönem Görüntülü Eğitim Setinde Anlatılan Derslerin Üniteleri;

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl Denetim Eğitim Seti İçerik:


- Denetime Giriş Ve Denetimin Standartları
- Denetimde Önemlilik – Risk – Kanıt Kavramları Ve Çalışma Kağıtları
- Denetim Süreci Ve İç Kontrol
- İç Denetim
- Bilgi Teknolojileri Ortamında Denetim
- Denetimde Örnekleme
- İşlem Döngüleri Ve Denetimi
- Denetçi Görüşü Ve Denetim Raporu
- Vize Final Denemesi

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl İngilizce 3 Eğitim Seti İçerik:


- Adjectives And Adverbs
- Present Perfect Tense
- Superlatives. Causavıtes
- Countables
- Uncountables
- Quantifiers
- Future Tense And Modals
- Vize Final Deneme

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Eğitim Seti İçerik:

- Sorumluluk Kavramları ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları
- İş Ahlakı ve Önemi
- İş Ahlakı ve Etik Yaklaşımlar
- İşletmelerde Ahlaki Karar Alma ve Etik Liderlik
- Örgütlerde Etik Kavramının Önemi
- İşletme İçine Yönelik İş Ahlakı Konuları
- İşletme Fonksiyonlarına Yönelik İş Ahlakı Konuları
- İş Ahlakı Açısından Eğitim ve Etik Kodların Önemi
- Vize Sınav Denemesi
- Final Sınav Denemesi

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Eğitim Seti İçerik:

- Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar
- Düzenleme Faaliyetleri ve Düzenleyici Kurumlar
- Borsalar
- Sermaye Piyasası Kurumları
- Sermaye Piyasası Araçları
- Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma
- Bankalar ve İşlevleri
- Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
- Vize Sınav Denemesi
- Final Sınav Denemesi

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl Türk Dili 1 Eğitim Seti İçerik:

- Dil Nedir?
- Dil Kültür İlişkisi
- Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri
- Ses Bilgisi
- Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi
- Türkçenin Söz Varlığı
- Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi
- Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl Türk Vergi Sistemi Eğitim Seti İçerik:

- Gelir Vergisi, Konu-Gelir Kavramı, Mükellefiyet, Ticari Kazançlar
- Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar
- Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayri Menkul Sermaye İratları
- Gelir Vergisinin Tarhı
- Kurumlar Vergisi
- Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi
- Diğer Harcama Vergileri
- Servet Üzerinden Alınan Vergiler
- Vize Sınav Denemesi
- Final Sınav Denemesi

AÖF Açıköğretim 4. Sınıf 7. Yarıyıl Stratejik Yönetim Eğitim Seti İçerik:


- Stratejik Yönetim ve İlgili Temel Kavramlar
- Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
- Vizyon ve Misyon Geliştirilmesi
- Dış Çevre Analizi
- İç Çevre Analizi
- Stratejik Yönetim ve Örgüt
- Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları
- Stratejik İşbirlikleri
- Vize Sınav Denemesi
- Final Sınav Denemesi

Ürünü Satın Al