Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

KPSS-A Alan Bilgisi Hukuk Eğitim Seti

KPSS-A Alan Bilgisi Hukuk Eğitim Seti

 

 

KPSS A Grubu Görüntülü Eğitim Seti 261 DVD

KPSS A Hukuk Görüntülü Eğitim Seti  + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip KPSS Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

 

 

 

NOT: Kitabın Hediyesidir Yalnız Satılmaz

 

2012 KPSS Görüntülü Sesli ve Çözümlü Sınav Soruları Setle Beraber Ücretsiz Gelecektir...

Önce Demoları İzleyin Kararınızı Sonra Verin

2012 KPSS Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümü


KPSS A Hukuk Görüntülü Eğitim Seti  + Rehberlik Kitabı

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip KPSS-A Hukuk Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)
Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

KPSS-A Alan Bilgisi İçerik:


- Anayasa Hukuku
- İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku
- Ceza Hukuku
- Medeni Hukuk
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Ceza Muhakemesi Hukuku
- İcra ve İflas Hukuku

Telefonla Sipariş Hattı: 0 212 428 23 21 (Kapıda Ödeme, Kapıda Kredi Kartı İle Tek Çekim, Havale İle Ödeme, Kredi Kartı İle Ödeme Seçenekleri)

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.

KPSS_A Alan Bilgisi Sınavı İçindir:


Neden Görüntülü KPSS-A Hukuk Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması


Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.


Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.


Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS-A Hukuk Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2012 KPSS-A Hukuk Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2013 - 2014... Her Yıl Yapılacak KPSS-A Hukuk Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.

KPSS A-Hukuk Görüntülü Eğitim Seti İçerik:
 

- KPSS-A Hukuk
Ceza Hukuku
- Ceza Hukukunun Tanımı
- Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi
- Suç ve Cezalara Egemen Olan İlkeler
- Ceza Normunun Tanımı ve Özellikleri
- Ceza Hukukunun Varlık Sebebi
- Ceza Hukukunun Kaynakları
- Ceza Kanunlarının Yorumu
- Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı
- Suç Kavramı
- Suçun Unsurları
- Suçun Hukuki Sonuçları ve Yaptırım Teorisi
- Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramı
- Ceza Muhakemesi Hukukunda Önemli Tanımlamalar
- Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları
- Ceza Muhakemesinin İlkeleri
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulama Alanları
- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu
- Ceza Muhakemesi Şartları
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü ve Soruşturma Evresi
- Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü ve Kovuşturma Evresi
- Kanun Yolları

Medeni Hukuk
- Hukuk ve Medeni hukuk
- Medeni Hukukun Temel Kavramları
- Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri
- Gerçek Kişiler
- Tüzel Kişiler
- Dernekler, Vakıflar
- Nişanlanma
- Evlenme
- Evliliğin Genel Hükümleri
- Evlenmenin Yokluğu, Geçersizliği, Kendiliğinden Sona Erme Sayılması
- Boşanma
- Soy bağı
- Velayet
- Vasiyet
- Miras Hukuku
- Mirasçılar
- Yasal Mirasçılar
- Ölüme Bağlı Tasarruflar
- Saklı Paylı Mirasçılar, Tasarruf Oranı ve Tenkis
- Saklı Pay Mirasçılığının Sona Ermesi
- Mirasın Geçmesi
- Mirasın Açılması
- Mirasçılık Ehliyeti
- Mirasın Reddi
- Resmi Tesfiye
- Miras Ortaklığı ve Mirasın Paylaşılması
- Miras Ortaklığı
- Mirasın Paylaştırılması
- Eşya Hukuku Kavramı ve Kanunu
- Zilyetlik ve Tapu Sicili
- Mülkiyet ve Çeşitleri
- Sınırlı Ayni Haklar
- Taşınmaz Yükü
- Rehin Hakları

Ticaret Hukuku
- Ticari İşletme
- Ortaklık (Şirketler Hukuku)
- Kıymetli Evrak Hukuku

Borçlar Hukuku
- Giriş ve Temel Kavramlar
- Borcun Kaynakları
- Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
- Haksız Fiillerden Doğan Borçlar
- Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
- Borcu Sona Erdiren Sebepler
- Borç İlişkisinde Özel Durumlar
- Alacağın Temliki
- Borcun Nakli
- 6098 Sayılı Kanun İle Getirilen Yenilikler
- Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

İcra ve İflas Hukuku
- İcra Hukuku
- İlamsız İcra
- İflas Hukuku
- İyileştirme Hukuku
- Kongordato
- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
- Tasarrufun İptali ve Davaları

Anayasa Hukuku
- Anayasa Hukukuna Giriş
- Türkiyede Anayasacılık Hareketleri
- 1982 Anayasası Genel Hükümleri
- 1982 Anayasası Yasama
- 1982 Anayasası Yürütme
- 1982 Anayasası Yargı

İdare Hukuku
- İdare Hukuku
- Genel Esaslar
- İdare Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler
- İdari İşlemler
- İdarenin Yetkileri
- Kolluk Faaliyetleri
- Kamu Hizmetleri
- Kamu Malları
- İdarenin Mali Sorumluluğu
- Kamu Personeli
- Türkiyenin İdari Teşkilat Yapısı
- Merkeze Yardımcı Kuruluşlar
- Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
- Yerinden Yönetim Kuruluşları
- Kamu Kurumları
- İdari Yargı

KPSS-A Hukuk Örnek Demo:

KPSS-A Hukuk Örnek Demo2:

Ürünü Satın Al