Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

KPSS Eğitim Seti 120 DVD

KPSS Eğitim Seti 120 DVD + Rehberlik Kitabı

 

KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Eğitim Setimize 2013 Yılı Konu değişikliğinden Dolayı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili konular anlatılarak setimize ilave edilmiştir. Toplam 11 DVD yeni konumuz ile setimiz 120 DVD den oluşmuş olup tamamen güncel ve 2014 Sınav sistemine göre yenilenmiştir.

2014 KPSS Matematik Konularına Mantık Konu ve Soruları Eklenmiştir. Setimizde Mantık Konu ve Sorularını bulabilirsiniz.

- KPSS Matematik Eğitim Seti

- KPSS Geometri Eğitim Seti

- KPSS Türkçe Eğitim Seti

- KPSS Tarih Eğitim Seti

- KPSS Coğrafya Eğitim Seti

- KPSS Vatandaşlık Anayasa Eğitim Seti

- KPSS Mantık Eğitim Seti

 

 

 

 

Adan Zye KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Seti + Soru Bankası Kitabı

 

2014 - 2015 Müfredatına Göre Hazırlanmış Olan eğitim setimizde konular uzman öğretmenler tarafından adım adım anlatılmış olup her konuya ait soru çözümleri yapılmıştır. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Seti içerisinde son 5 yılın çıkmış soru çözümleri dersin öğretmeni tarafından görüntülü olarak çözülmüştür.

2014-2015 KPSS Eğitim Setimizde son güncel değişiklikler sete ilave edilmiştir setin yanında sizlere 109 DVD dev Eğitim seti ve rehberlik Kitabı gelecektir. Sete çalıştıktan sonra sizler için setin yanında göndermiş olduğumuz KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Deneme Testleri ile kendinizi sınayabileceksiniz ve bu şekilde sınavda sorulara daha aşina olacaksınız ve çözümlerde daha rahat olacaksınız.

 

12 AY GARANTİLİ OLAN SETİMİZDE HER TÜRLÜ DVD ARIZA SORUNU VE ÖĞRETMENLERLE İLETİŞİM KONUSUNDA SİZLERE DESTEKLER SAĞLAMA GARANTİSİ VERİYORUZ

 

Türkiyenin En Geniş İçeriğine Sahip KPSS Görüntülü Eğitim Seti (YENİ ÇIKTI)

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

2012 KPSS Görüntülü Sesli ve Çözümlü Sınav Soruları Setle Beraber Ücretsiz Gelecektir...

Önce Demoları İzleyin Kararınızı Sonra Verin

2012 KPSS Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümü


- KPSS Türkçe Eğitim Seti Güncel


- KPSS Matematik Eğitim Seti - Güncel


- KPSS Geometri Eğitim Seti Güncel


- KPSS Tarih Eğitim Seti Güncel


- KPSS Coğrafya Eğitim Seti  Güncel


- KPSS Vatandaşlık Eğitim Seti  Güncel


- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler


- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.


- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.


- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.


- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.


- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.


- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.
TÜM ADAYLAR İÇİNDİR:


- Öğretmen Adayları İçin
- Lisans Mezunları İçin
- Önlisans Mezunları İçin
- Ortaöğretim Mezunları İçin


Neden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması

Konuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.

Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.

Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2012 KPSS Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2013 - 2014... Her Yıl Yapılacak KPSS Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.
 

KPSS TÜRKÇE EĞİTİM SETİ  İÇERİK:
Sözcükte Anlam Ve Söz Öbekleri
» Gerçek Anlam
» Yan Anlam
» Mecaz Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

» Sözcüklere Mecaz Kazandırma Yolları
» Deyim Aktarmaları
» Söz Öbekleri
» İkilemeler
» Deyimler
» Atasözleri
» Sözcükte Çok Anlamlılık
» Cümlede Anlam Ve Anlam İlişkileri
» Cümlede Anlatım Yolları
» Cümlede Anlam Farklılıkları

Paragrafta Anlam

» Paragraf
» Paragrafın Yapı Yönü
» Paragrafta Anlatım Biçimleri
» Düşünceyi Geliştirme Yolları

Dilbilgisi

» Sözcük Türleri
» Sıfatlar
» Zamirler
» Zarflar
» Edatlar
» Bağlaçlar
» Ünlemler
» Fiiller
» Fiilimsiler
» Eylemlerde Çatı
» Öznelerine Göre Eylem Çatıları
» Nesnelerine Göre Eylem Çatıları

Ekler, Sözcüğün Kökü Ve Sözcüğün Yapısı

» Sözcüklerde Yapı
» Cümle Öğeleri
» Ara Söz Ve Ara Cümle
» Cümle Türleri

Ses Bilgisi Ve Yazım Kuralları

» Dil Ve Ses Bilgisi
» Ses Olayları
» Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
» Yazım Kuralları
» Noktalama İşaretleri
» Nokta
» Virgül
» Noktalı Virgül
» Üç Nokta
» Soru İşareti
» Ünlem İşareti
» Kısa Çizgi
» Uzun Çizgi
» Tırnak İşareti
» Parantez Ayraç
» Kesme İşareti

Anlatım Bozuklukları

» Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları
» Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları
» Diğer Konuların Tamamı


KPSS MATEMATİK EĞİTİM SETİ  İÇERİK:


Sayı Sistemleri Ve Temel İşlemler

» Rakam
» Doğal Sayılar
» Mutlak Değer
» Tamsayılarda Dört İşlem
» Rasyonel Sayılar

Birinci Dereceden Denklemler
Sayılar
» Tek-Çift Sayılar
» Pozitif Negatif Sayılar
» Ardışık Sayılar
» Ardışık Sayıların Toplamı
» Asal Sayı

Sayı Basamakları Ve Taban Aritmetiği

» Sayı Basamakları
» Taban Aritmetiği
» Bölme Ve Bölünebilme
» Asal Çarpanlar Ve Obeb-Okek
» Rasyonel Sayılar
» Eşitsizlikler Ve Mutlak Değer
» Üslü Sayılar
» Köklü Sayılar
» Özdeşikler Ve Çarpanlara Ayırma
» Oran-Orantı
» Sayı Problemleri
» Kesir Problemleri
» Yaş Problemleri
» İşçi Havuz Problemleri
» Yüzde, Karışım, Faiz Ve Kar-Zarar Problemleri
» Hareket Problemleri
» Permütasyon Olasılık
» Kümeler Ve İşlem
» Diğer Konuları Tamamı

KPSS Mantık Konuları ve Anlatımı


KPSS GEOMETRİ EĞİTİM SETİ İÇERİK:


KPSS GEOMETRİ SETİ İÇERİK:

» Geometrik Kavramlar Ve Üçgenler
» Çemberde Açılar
» Merkez Açı
» Çevre Açı
» Teğet Kiriş Açı
» Çemberde Uzunluk Ve Alan
» Çokgenler Ve Dörtgenler
» Çember Ve Daire»Tablo Ve Grafikler
» Katı Cisimlerin Ve Analitik Geometri
» Katı Cisimler Ve Analitik Geometri
» Noktaların Düzlemde Gösterilmesi
» Bir Üçgenin Ağırlık Merkezi
» Köşe Noktaları Verilen Üçgenin Alanı
» Doğrunun Eğimi Ve Eğim Açısı
» Doğru Denklemleri
» Genel Doğru Denklemi
» Katı Cisimler
» Dikdörtgenler Prizması
» Küp
» Silindir
» Dik Koni

KPSS TARİH EĞİTİM SETİ İÇERİK:

» İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
» İlk Türk Devletleri
» Diğer Türk Devletleri
» İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet
» Türk İslam Tarihi
» Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
» XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu
» XVIII Yüzyılda Osmanlı Devleti
» Osmanlı Devleti XIX. Y.Y Dağılma Dönemi
» XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Islahat hareketleri
» XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
» Mustafa Kemalin Samsuna Çıkışı
» TBMM Açtığı Cepheler ve Siyasi Gelişmeler
» Türk İnkılabının Özellikleri
» Atatürk Döneminde Dış Politika
» Atatürkün Temel ve Bütünleyici İlkeleri
» Adan Zye KPSS Tarih Konularının Anlatımı

Çağdaş Dünya ve Türk Tarihi Eğitim Seti İçerik:

» 20.YY Başlarında Dünya
» II.Dünya Savaşı
» Soğuk Savaş Dönemi
» Yumuşama Dönemi
» Küreselleşen Dünya


Çağdaş Dünya ve Türk Tarihi Eğitim Seti Demo:KPSS COĞRAFYA EĞİTİM SETİ İÇERİK:

KPSS COĞRAFYA EĞİTİM SETİ İÇERİK:

Türkiye’nin Coğrafi Konumu
» Beşeri Coğrafya
» Genel Coğrafya
» Fiziki Coğrafya

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

» Türkiye’nin Matematik Konumu
» Türkiye’nin Özel Konumu
» Harita Bilgisi

Harita Ve Ölçek

» Ölçeklerine Göre Haritalar
» Büyük Ölçekli Haritalar
» Orta Ölçekli Haritalar
» Küçük Ölçekli Haritalar
» Harita Çeşitleri
» Kullanım Amacına Göre Haritalar
» Fiziki Haritalar
» Beşeri Ve Ekonomik Haritalar
» Siyasi Haritalar

Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri
Büyük Ve Küçük Ölçekli Haritaların Karşılaştırılması
Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme


» Renklendirme Yöntemi
» Gölgelendirme Yöntemi
» Tarama Yöntemi
» Kabartma Yöntemi
» İzohips Yöntemi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri

» Türkiye’de Dağlar Ve Oluşumu
» Türkiye’nin Platoları
» Türkiye’nin Ovaları
» Türkiye’de Karstik Şekiller
» Türkiye’de Toprak Erozyonu Ve Heyelan
» Kayaların Çözülmesi Ve Toprak Oluşumu
» Kayaların Çözülmesi
» Toprak Oluşumu
» Nemli Bölge Toprakları
» Kurak Bölge Toprakları

Türkiye’nin Akarsuları, Gölleri, Kaplıcaları

» Türkiye’nin Akarsuları
» Türkiye’nin Gölleri
» Türkiye’nin Kaplıcaları Ve Maden Suları
» Türkiye’nin Kıyıları

Türkiye’nin İklimi

» İklim Elamanları
» İklim Etmenleri
» Türkiye’nin İklimi

Türkiye’de İklim Elamanları

» Sıcaklık
» Türkiye’de Basınç Ve Rüzgarlar
» Türkiye’yi Etkileyen Rüzgarlar
» Türkiye’de Nemlilik Ve Yağış

Türkiye’de İklim Tipleri

» Akdeniz İklimi
» Karadeniz İlkilim
» Karasal İklim

Türkiye’nin Bitki Örtüsü

» Ormanlar
» Karadeniz Ormanları
» Akdeniz Ormanları
» Doğu Ve İç Anadolu Ormanları
» Ormanların Korunması Ve Faydaları
» Makiler Bozkırlar Ve Dağ Çayırları
» Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Türkiye’nin Nüfusu Ve Özellikleri

» Türkiye De Nüfus
» Türkiye’nin Genel Özellikleri
» Türkiye’de Göçler
» Sürekli İç Göçler
» Mevsimlik Göçler

Türkiye’de Yerleşme
Türkiye’de Yerleşme Şekilleri


» Kır Yerleşimleri
» Kent Yerleşimleri

Türkiye’de Mesken Tipleri

» Toprak Meskenler
» Ahşap Meskenler
» Taş Meskenler
» Betonarme Meskenler
» Prefabrik Meskenler

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

» Türkiye’de Tarım
» Türkiye’de Hayvancılık
» Türkiye’de Madenler Ve Enerji Kaynakları
» Türkiye’de Sanayi
» Türkiye’de Ulaşım Ve Ticaret

Türkiye’de Ulaşım

» Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler
» Karayolu Ulaşımı
» Demiryolu Ulaşımı
» Denizyolu Ulaşımı
» Hava Yolu Ulaşımı

Türkiye’de Ticaret
Türkiye’de Turizm
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler
Bölgelerin Göç Durumlarının Belirlenmesinde Dikkate Alınan Özellikleri


» Marmara Bölgesi
» Karadeniz Bölgesi
» Ak Deniz Bölgesi
» Ege Bölgesi
» Doğu Anadolu Bölgesi
» İç Anadolu Bölgesi
» Güneydoğu Anadolu Bölgesi

KPSS VATANDAŞIK EĞİTİM SETİ  İÇERİK:
KPSS VATANDAŞIK EĞİTİM SETİ İÇERİK:


» Sosyal Düzen Kuralları Demokrasi ve Devlet Şekilleri
» Türkiyede Anayasanın Tarihi Gelişimi
» 1982 Anaysasının Genel İlkeleri
» Yasama
» Yürütme
» Yargı
» İdare Hukuku
» Uluslararası Kuruluşlar
» Anaya Değişikliği
» Vatandaşlık Dersinin Tüm Konuları Adan Zye Anlatımı

Ürünü Satın Al