Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları

KPSS TARİH Eğitim Seti

KPSS TARİH Eğitim Seti  37 DVD + Rehberlik Kitabı GÜNCEL

 

KPSS Görüntülü Eğitim Seti 109 DVD
 

2012 KPSS Görüntülü-Sesli ve Çözümlü Sınav Soruları Setle Beraber Ücretsiz Gelecektir...

Önce Demoları İzleyin Kararınızı Sonra Verin

KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Setleri Demo

2012 KPSS Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümü

   

 

KPSS TARİH Eğitim Seti  + Rehberlik Kitabı GÜNCEL
 

Çalışma Ortamı: DVD Player - Bilgisayar - Playstation - TV ortamlarında çalışma imkanı

- Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
- Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
- Dersler Konu Konu Başlıklarlar Halinde Anlatılmıştır.
- Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
- Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
- Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
- Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.TÜM ADAYLAR İÇİNDİR:

- Öğretmen Adayları İçin
- Lisans Mezunları İçin
- Önlisans Mezunları İçin
- Ortaöğretim Mezunları İçinNeden Görüntülü KPSS Eğitim Seti?

1- Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
2- Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
3- Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
4- Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
5- Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
6- Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
7- Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
8- Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
9- Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi SağlamasıKonuların Anlatımı Nasıldır?

1- Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
2- Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.Soru Çözümleri Nasıldır?

1- Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
2- Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
3- Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
4- Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.Set Güncelmidir?

1- Set Son Güncel KPSS Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
2- Örneğin 2012 KPSS Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
3- 2013 - 2014... Her Yıl Yapılacak KPSS Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
4- Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
5- Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

» İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
» İlk Türk Devletleri
» Diğer Türk Devletleri
» İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Uygarlık

Türk-İslam Tarihi

» İlk Türk İslam Devletleri
» Anadolu’ya İlk Türk Akınları
» Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri
» Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu
» Anadolu Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Dönemi
» Anadolu Selçuklu Devleti’nin Çöküşü
» Anadolu Selçuklu Devleti’nin Son Zamanları
» İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür Ve Medeniye

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorloğu


» Duraklamanın İç Nedenleri
» Duraklamanın Dış Nedenleri
» XVII. Yüzyıl Duraklama Dönemi Islahatları
» Islahatçılar

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti

» Gerileme Dönemi
» Siyasal Olayları
» Osmanlı-Rus Avusturya İlişkileri
» Osmanlı-Avusturya-Venedik İlişkileri
» Osmanlı-İran İlişkileri
» Osmanlı-Fransız İlişkileri
» Gerileme Dönemi (XVIII. YY.) Islahatları

Osmanlı Devleti XIX. Y.Y. Dağılma Dönemi

» Osmanlı Devleti XIX. YY. Dağılma Dönemi Siyasi Gelişmeleri
» Dağılma Dönemi Hükümdarları
» Dağılma Dönemi Olayları
» II. Mahmut Dönemi
» Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler
» Dağılmayı Önleme Çabaları

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Islahat Hareketleri

Islahatların Genel Özellikleri

» II. Mahmut Dönemi Islahatları
» Tanzimat Dönemi
» Islahat Fermanı
» II. Meşrutiyetin İlanı
» 31 Mart Olayı

XX.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

» Trablusgarp Savaşı
» Uşi Antlaşması
» Balkan Savaşları
» I. Balkan Savaşı
» Londra Antlaşması
» İstanbul Antlaşması
» 1.Dünya Savaşı
» Savaşın Başlaması Ve Gelişimi
» Osmanlı Devleti Savaşa Girmesi
» Osmanlı Devletinin Savaşa Girme Nedenleri
» Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
» 1.Dünya Savaşı’nın Sonu Ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı
» 1.Dünya Savaşının Sonuçları
» Wilson İlkeleri
» Montros Ateşkes Antlaşması
» Paris Barış Konferansı
» İzmir’in İşgali

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra Kurulan Cemiyetler

» Zararlı Cemiyetler
» Yararlı Cemiyetler
» Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

» Havza Genelgesi
» Amasya Genelgesi
» Erzurum Kongresi
» Balıkesir Ve Alaşehir Kongreleri
» Sivas Kongresi
» Amasya Görüşmeleri
» Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
» Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
» Misak-I Milli Kararları
» İstanbul’un İşgali
» I. TBMM Dönemi
» İlk Anayasa “Teşkilat-I Esasiye”
» TBMM’nin Açılmasına Karşı Çıkan Ayaklanmalar
» I.TBMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
» İstiklal Mahkemeleri
» Sevr Barış Antlaşması

TBMM’nin Açtığı Cepheler Ve Siyasi Gelişmeler

» Düzenli Ordunun Kurulması
» Doğu Cephesi
» Güney Cephesi
» Batı Cephesi
» Birinci İnönü Savaşı
» İkinci İnönü Savaşı
» Kütahya –Eskişehir Savaşları
» Sakarya Meydan Savaşı
» Kars Antlaşması
» Ankara Antlaşması
» Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi
» Mudanya Ateşkes Antlaşması
» Lozan Barış Antlaşması
» Sınırlar

Türk İnkılabının Özellikleri

» Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
» Şeyh Sait İsyanı
» Mustafa Kemal’e Suiksat Girişimi
» Türk Siyasi Tarihinde Partiler
» Anayasal Çalışmalar
» Eğitim-Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
» Millet Mektepleri
» Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
» Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
» Tarım Alanındaki Gelişmeler
» Sanayi Alanında Yapılan Düzenlemeler
» Ticaret Alanındaki Gelişmeler
» Ulaştırma Ve Bayındırlık

Atatürk Döneminde Dış Politika

» Türkiye Cumhuriyeti Dış Siyasetinin Temel İlkeleri
» Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
» II. Dünya Savaşı
» II. Dünya Savaşı Sonunda Kurulan Uluslararası Örgütler

Atatürk’ün Temel Ve Bütünleyici İlkeleri

Temel İlkeler

» Cumhuriyetçilik
» Milliyetçilik
» Halkçılık
» Devletçilik
» Laiklik
» İnkılapçılık

Bütünleyici İlkeler

» Milli Egemenlik
» Milli Bağımsızlık
» Milli Birlik Ve Beraberlik
» Yurtta Barış, Dünyada Barış
» Akılcılık Ve Bilimsellik
» Çağdaşlık Ve Batılılaşma
» İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

Çağdaş Dünya ve Türk Tarihi Eğitim Seti İçerik:

» 20.YY Başlarında Dünya
» II.Dünya Savaşı
» Soğuk Savaş Dönemi
» Yumuşama Dönemi
» Küreselleşen Dünya


Çağdaş Dünya ve Türk Tarihi Eğitim Seti Demo:Görüntülü Dershane; bilgi teknolojilerinin sağladığı en gelişmiş eğitim olanaklarını hizmetinize sunuyor. Hedeflediğiniz başarıyı oturduğunuz yerde, ekran başında ve size uygun zaman planı içerisinde yakalamış olacaksınız
Görüntülü Dershane Eğitim Setleri; bireysel öğrenime uygun olup eğitimleri hiç sıkılmadan evde, okulda, iş yerinde ve dvd oynatıcısı olan her yerde öğrenebilmeniz için hazırlanmıştır.
Tüm dersler Studyo ortamında kendi alanında en iyi uzman öğretmenler tarafından anlatıldığından binlerce lira harcadığınız kurslardan hiçbir farkı yoktur.

Ürünü Satın Al