Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Adliyeye Karşı Suçlar Konusu

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR KONUSU


Devlet, hükümet ve idare olmaktan başka adlî görevlerle donatılmış organlar bütünü olarak da ortaya çıkar. Adlî erk veya yargı erki olarak nazara alınan devlete ait varlık veya menfaatler adlî veya yargısal varlık veya menfaatlerdir. Bunlar gerek adlî teşkilat, gerek adlî faaliyet veya fonksiyon yönünden adliyenin idaresine ilişkindirler.
“Adliyeye Karşı Suçlar” başlığını taşıyan ikinci bölümde pek çok suç öngörülmüştür. Bu suçlardan örnek olarak “iftira”, “suç üstelenme”, “suç uydurma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçları üzerinde durulacaktır.

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...