Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İhlalleri İstatistikleri

AİHM BİREYSEL BAŞVURU VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İSTATİSTİKLERİ


Bu başlığa AİHS maddeleri ihlallerini Türkiye ve diğer devletler bakımından karşılaştırmalı olarak görebileceğimiz Tablo ile (Tablo 1) başlıyoruz. Bu başlıkta Türkiye’nin AİHS ihlallerini konu itibarıyla ele alan ve ayrıca bekleyen bireysel başvuruları sayı, oran ve nüfus olarak devletlere göre gösteren şekiller de yer almaktadır.


Tablo 8.1: 1959-2011 Yılları Arasında Devletlerin AİHS Maddeleri İhlalleri
 

insan kaynakları

 

Tablo 1’i inceleyecek olursak ilk dikkatimizi çeken husus Türkiye’nin 2.404 ihlal kararı ile tüm taraf devletler arasında AİHS’ni en çok ihlal eden devlet konumunda olduğudur.
İkinci sırada 1.651 ihlal kararı ile İtalya, üçüncü sırada 1.140 ihlal kararı ile Rusya gelmektedir. 815 ihlal kararı ile Polonya dördüncü sırada, 777 ihlal kararı ile Romanya beşinci sırada yer almaktadır.

Bu ihlal kararlan bakımından ağır insan hakları ihlalleri kategorisine giren yaşam hakkının ihlali konusunda Türkiye 92 esasa ilişkin 138’i etkin soruşturma eksikliğinden kaynaklanan 230 ihlal kararıyla, 202 esas 217 etkin soruşturma eksikliği çerçevesinde hakkında 419 ihlal kararı verilmiş Rusya’nın arkasından ikinci sırada yer almaktadır. Yaşam hakkının ihlali konusunda üçüncü sırada 13 esasa dair, 20 etkin soruşturma eksikliğinden kaynaklanan toplam 33 ihlal kararı ile Bulgaristan yer almaktadır.


Bu noktada altının çizilmesi gereken Rusya ve Türkiye’nin ardından üçüncü sırada gelen Bulgaristan ile sayılar arasında büyük bir fark olduğudur. Örneğin Avusturya, Macaristan, Portekiz, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, Danimarka, Norveç ve daha birçok devlete karşı yaşam hakkının ihlaline dair verilmiş bir karar yoktur.
İşkence ve kötü muamele yasağının ihlali meselesinde Rusya, 31 işkence, 357 kötü muamele ve 82 etkin soruşturma eksikliği olmak üzere toplam 470 defa mahkum olmuştur. Türkiye 29 işkence, 243 kötü muamele ve 135 etkin soruşturma eksikliği kararlarıyla toplam 407 defa mahkum olmasıyla ikinci sıradadır. Bu ağır insan hakkı ihlali konusunda üçüncü sırada Ukrayna 4 işkence, 70 kötü muamele ve 28 etkin soruşturma eksikliği olmak üzere toplam 102 ihlal kararıyla yer almaktadır.


Özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen ve kişiyi haksız tutuklamalara karşı korumayı amaçlayan AİHS’nin 5. Maddesi Türkiye tarafından 554 kez ihlal edilmiştir. Bu konuda birinci sırada olan Türkiye’nin arkasından 422 ihlal kararıyla Rusya, 267 ihlal kararıyla Polonya gelmektedir.


Adil yargılanma hakkının ihlali konusunda Türkiye 729 ihlal kararı ile birinci sıradadır. İkinci sırada 570 kararla Rusya, üçüncü sırada 432 kararla Ukrayna vardır. Yargılama süresinin uzunluğu meselesinde ise İtalya 1155 kararla birinci durumdadır. İtalya’nın arkasından 493 kararla Türkiye, 412 kararla Polonya gelmektedir.


Türkiye’nin AİHM karşısında sorunlu alanlarından birini oluşturan ifade özgürlüğü meselesinde rakamlar çok büyük farklar göstermektedir. Bu alanda Türkiye 207 ihlal kararıyla birinci konumdadır. Ancak hemen arkasından gelen Avusturya’nın ihlal kararı sayısı 32, üçüncü sıradaki Fransa’nın 25’dir.


Mülkiyet hakkının ihlali meselesinde ise Türkiye 611 ihlal kararıyla ilk sırada yer almakta, arkasından 456 ihlal kararıyla Rusya, 446 kararla Romanya gelmektedir.
Bu karşılaştırmalı Tablo 1 Türkiye’nin AİHM önündeki insan hakları sorunlarını net bir biçimde ortaya koymaktadır.
 

 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...