Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Aksoy Türkiye Kararı Konusu

ÖRNEK OLAY 3: AKSOY/TÜRKİYE (18.12.1996) KARARI


Olayda başvurucu 14 gün gözaltında kaldıktan sonra savcının önüne gözle görülebilir yara ve izlerle çıkartılmış, ayrıca ellerini kullanamadığı da görülmüştür. Bununla birlikte, savcı işkence ve kötü muameleye dair bir soru sormamış, herhangi bir soruşturma yapmamıştır. AİHM terörle mücadelenin birçok zorluklar içerdiğini kabul etmekle birlikte, işkence yasağının mutlak bir hak olduğunu ve her koşulda bu yasağa uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Olayda kişiden bilgi elde etmek için yapılan kötü muamelenin ciddi ve çok yüksek düzeyde acı verici nitelikte olmasından dolayı bu muameleyi işkence olarak vasıflandırmıştır.


Bu dava AİHM’nin işkence olarak nitelendirdiği ilk olay olma özelliğini taşır.
Görüldüğü gibi devletin buradaki yükümlülüğü öncelikle negatiftir, diğer bir ifade ile işkence ve kötü muamele yapmamaktır. Yaşam hakkının korunmasında olduğu gibi işkence ve kötü muamele yasağı da pozitif yükümlülükler içerir. Devlet sorumluları tespit edip cezalandırmak için etkili bir soruşturma yapmalıdır (Aksoy/Türkiye, Dikme/Türkiye, 11.7.2000).


İşkence ve kötü muamele yasağının etkili uygulanmasında gözaltında olan kişinin avukat (Salduz/Türkiye, 27.11.2008) ve tıbbi yardıma (İlhan/Türkiye, 27.6.2000) ulaşabilmesi de çok önemli bir rol oynar.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...