Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Aleyhe Değiştirme Yasağı Konusu

Aleyhe Değiştirme Yasağı Konusu


Aleyhe değiştirme yasağı Yasa’da kanunyollarına ilişkin genel hükümler arasında düzenlenmiş olmakla beraber, istinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi kanunyollarında ayrıca ve açıkça öngörülmüştür. Aleyhe değiştirme yasağına (Reformatio in peius ilkesine) göre, hükme karşı sadece sanık lehine kanunyoluna başvurulup hükmün Yargıtay’ca bozulması halinde, verilecek yeni hüküm artık önceki hükümde gösterilen cezadan daha ağırını içeremez (CMK m.265,307/4,323/2). Sadece sanığın veya sadece savcının veya hem sanığın hem de savcının birlikte sanığın lehine kanunyoluna başvurması mümkündür. Kanunyollarına başvurma hakkı olanlardan birisi sanığın aleyhine kanunyoluna başvurduğunda bu yasak söz konusu olmaz. Temyiz kanunyolunda bozmadan sonra serbesti kuralı geçerlidir. Bozmadan sonra daha aleyhe bir hükümle karşılaşmaktan korkan sanık bu yasak sayesinde kendi aleyhine olan karara karşı korkusuzca kanunyoluna başvurabilir. Lehe kanunyolu üzerine aleyhe değiştirmeme mecburiyeti de denilen bu kural, sonuç cezaya ilişkindir. Bozmadan sonra mahkeme suçun hukuki niteliğini değiştirerek hüküm kurabilir.

Aleyhe değiştirme yasağına göre, hükme karşı sadece sanık lehine kanunyoluna başvurulup hükmün Yargıtay’ca bozulması halinde, verilecek yeni hüküm artık önceki hükümde gösterilen cezadan daha ağırını içeremez. Sadece sanığın veya sadece savcının veya hem sanığın hem de savcının birlikte sanığın lehine kanunyoluna başvurması mümkündür. Kanunyollarına başvurma hakkı olanlardan birisi sanığın aleyhine kanunyoluna başvurduğunda bu yasak söz konusu olmaz.
 


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...