Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 26-12-2013

Asliye Ceza Mahkemesi Konusu

Asliye Ceza Mahkemesi Örnekleri

 

...................... ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNDEN


 HÜKÜM ÖZETİ

 


 Dosya no: 2003/000
Karar no: 2007/000Sanık: ............... , ...................  ve .............  oğlu,........ doğumlu, 000000000000 Vatandaş nolu, ..................... Nolu Pasaport Hamili.............. Köyü............................ nüfusunda kayıtlı.Suç :Hırsızlık
    Suç Tarihi: ..../..../2003Uygulanan Kanun Mad. : Türk Ceza Kanunu 141/110 Ay Hapis, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma(TCK 53/1)Verilen Ceza Miktarı: ..../.. ./2007
 

Henüz kesinleşmemiş bulunan ve Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen hüküm özeti olup, sanığın cezaevindeki şahsi dosyası ile birleştirilmesi ve gereği, İlan olunur.

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...