Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

Atatürk'ten Sonra Türkiye İle İlgili Sorular

Atatürk'ten Sonra Türkiye İle İlgili Sorular


1. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Dünya Savaşı yıllarında başlanan köye dönük eğitim projesidir?
a. Köy Enstitüleri
b. Millet Mektepleri,
c. Halkevleri,
d. Köy odaları,
e. Eğitim Enstitüleri


2. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı yıllarında getirilen uygulamalar arasında sayılamaz?
a. Ekmeğin karneye bağlanması,
b. Temel gıda maddelerinin karaborsaya düşmesi
c. Tarım ürünlerinden yeniden vergi alınmaya başlanması
d. Varlık vergisi
e. Çiftçiyi topraklandırma Kanunu


3. Aşağıdakilerden hangisi 19501960 arasındaki uygulamalardan değildir?
a. Ezanın yeniden Arapça okutulması,
b. İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakkının verilmesi
c. Umumi Af çıkarılması
d. Ücretli hafta sonu tatili hakkı verilmesi
e. Atatürkü Koruma Kanununun çıkarılması


4. Maddi kalkınma ve hayat seviyesinin yükselmesiyle köylülerin hurafeye ve gericiliğe kapılmayacaklarını ifade eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İsmet İnönü
b. Adnan Menderes
c. Celal Bayar
d. Recep Peker
e. Cevdet Sunay


5. Aşağıdakilerden hangisi MBK nın dinin siyasete alet edilmemesi çerçevesinde kabul ettiği esaslardan
değildir?
a. Kuranın Türkçeye çevrilmesi,
b. Din adamlarının mali haklarının iyileştirilmesi
c. Yüksek İslam Enstitüsünün programına hukuk, iktisat, sosyoloji gibi derslerin konulması
d. Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi
e. Cuma namazları için hutbeler dergisinin çıkarılması


6. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile getirilen düzenlemelerden değildir?
a. Anayasa Mahkemesi
b. Cumhuriyet Senatosu
c. İşçilerin Grev hakkının tanınması
d. Türkiye Cumhuriyetinin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olması
e. Umumi af çıkarılması


7. Öğrencilerin, öğretmenlerin, memurların, işçilerin rakip gruplara ayrıldığı, toplumsal kamplaşmanın en fazla arttığı ve çatışmalara gittiği dönem aşağıdakiler den hangisidir?
a. 19401950
b. 19501960
c. 19601980
d. 19801990
e. 19902000


8. Milli Birlik Komitesi tarafından “adalet, dürüstlük ve demokrasi ilkelerini ayakta tutmak” hedefiyle partiler üstü bir kültürel örgüt olarak açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Türk Ocakları,
b. Türk Kültür Derneği,
c. Halkevleri,
d. Vatan Cephesi
e. Köy Enstitüleri


9. Türkiyede televizyon yayınları ilk olarak hangi yılda başlatılmıştır?
a. 1968
b. 1971
c. 1974
d. 1975
e. 1980


10. II.Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalp tarafından gündeme getirilen Milli Kütüphane hangi tarihte kanunla kurulmuştur?
a. 1918
b. 1923
c. 1939
d. 1950
e. 1960
 

 

Atatürk'ten Sonra Türkiye İle İlgili Soruların Cevabı

 

 

1. a Yanıtınız yanlış ise “II.Dünya Savaşı Yıllarındaki Sosyal ve Kültürel Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “II.Dünya Savaşı Yıllarındaki Sosyal ve Kültürel Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Demokrat Parti Döneminde Sosyal ve Kültürel Alanda Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Demokrat Parti Döneminde Sosyal ve Kültürel Alanda Tartışmalar/ Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “1960 1980 Dönemi Sosyal ve Kültürel Tartışmalar/ Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “1960 1980 Dönemi Sosyal ve Kültürel Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “1960 1980 Dönemi Sosyal ve Kültürel Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “1960 1980 Dönemi Sosyal ve Kültürel Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “1980 2000 Dönemi Sosyal ve Kültürel Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “1980 2000 Dönemi Sosyal Ve Kültürel Tartışmalar/Gelişmeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
 

 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...