Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye İle İlgili Sorular

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye İle İlgili Sorular


1. Türkiye AİHM’nin yetkisini hangi yıl tanımıştır?
a. 1987
b. 1959
c. 2001
d. 1990
e. 1954


2. Ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi aşağıdakilerden hangisini kapsar?
a. Mülkiyet Hakkı
b. Özel Hayatın Gizliliği
c. İşkence ve Kötü Muamele
d. İfade Özgürlüğü
e. Uzun Tutukluluk


3. AİHM içtihatlarına göre güvenlik güçleri görevlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
a. Amaçla orantılı tedbirler almak
b. Göz yaşartıcı gaz kullanmak
c. Olayla ilgilenmemek
d. Kalabalığa ateş açmak
e. Cop kullanmak


4. AİHM Salduz/Türkiye kararında aşağıdaki ilkelerden hangisini getirmiştir?
a. Etkili soruşturmanın gerekliliği
b. Kişinin derhal hakim önüne çıkarılması ilkesinin gerekliliği
c. Gözaltının başladığı andan itibaren avukat bulundurma zorunluluğunun gerekliliği
d. Basın özgürlüğünün gerekliliği
e. İfade özgürlüğünün sağlanmasını istemiştir.


5. Türkiye, 2012 yılında hangi yasayı değiştirerek ifade ve basın özgürlüğü açısından AİHM içtihatlarına uyum sağlamayı amaçlamıştır?
a. Ceza Usul Yasası
b. Medeni Kanun
c. Ceza Yasası
d. Terörle Mücadele Yasası
e. İcra İflas Yasası


6. AİHM’nin en fazla ihlal kararı verdiği devlet olan Türkiye’nin arkasından hangi devlet gelmektedir?
a. Rusya
b. İtalya
c. Fransa
d. Portekiz
e. Polonya


7. AİHM kararlarına göre yaşam hakkının ihlallerinde hangi devlet birinci sıradadır?
a. Bulgaristan
b. Türkiye
c. Çek Cumhuriyeti
d. Ukrayna
e. Rusya


8. AİHM Türkiye için en çok hangi hakkın ihlal edildiğine dair kararlar vermiştir?
a. İfade özgürlüğü
b. Mülkiyet hakkı
c. İşkence ve Kötü Muamele yasağı
d. Adil yargılanma hakkı
e. Uzun tutukluluk süresi


9. AİHM bireysel başvuru oranları bakımından Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır?
a. Birinci
b. İkinci
c. Dördüncü
d. On altıncı
e. Yirminci


10. Son yıllarda Türkiye’ye karşı yapılan bireysel başvurular en çok hangi alanda gözlenmektedir?
a. Adil yargılanma
b. Orantısız güç kullanımı
c. Uzun tutukluluk
d. Kötü muamele
e. İfade özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye İle İlgili Soruların Cevabı


1. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Ağır İnsan Hakkı İhlalleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Yaşam Hakkı ve Orantısız Güç Kullanımı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “AİHM Kararlarının Ulusal Hukuku Değiştirici Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “AİHM Kararlarının Ulusal Hukuku Değiştirici Etkisi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İstatistikleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İstatistikleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İstatistikleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İstatistikleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “AİHM Bireysel Başvuru ve İnsan Hakları İstatistikleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
 

 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...