Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması II Sorular

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması II Sorular

 


1. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hangi yıl imzalamıştır?
a. 1950
b. 1987
c. 1991
d. 1998
e. 1949


2. Aşağıdaki devletlerden hangisi AİHS’ne taraf değildir?
a. A.B.D.
b. İsveç
c. Rusya
d. Ermenistan
e. Azerbeycan


3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz?
a. Kişiler
b. Tüzel kişiler
c. Dernekler
d. Sendikalar
e. Belediyeler


4. Aşağıdakilerden hangi Mahkeme’nin çalışma düzenlerinden değildir?
a. Tek Yargıç
b. Büyük Daire
c. Daire
d. Komite
e. Genel Kurul


5. Aşağıdakilerden hangisi kabul edilebilirlik koşullarından değildir?
a. Üç ay kuralı
b. İç hukuk yollarını tüketmek
c. Önemli bir zarar
d. Mağdur olmak
e. Sözleşme kapsamındaki bir hakka dayanmak


6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önündeki yargılama usulü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Çekişmeli yargılama ilkesine uyulur.
b. Komite kararları aleyhine itiraz mümkün değildir.
c. Yargılama harçları yüksektir.
d. Tek Yargıcın kararları aleyhine itiraz edilemez.
e. Büyük Daire kararları kesindir.


7. Aşağıdakilerden hangi yöntemle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru sayısı azaltılabilir?
a. Ulusal planda ihlal sayısı çoğaltılarak.
b. Sözleşme’ye yeni haklar ekleyerek.
c. Sözleşme önündeki yargılama usulünü hızlandırarak.
d. Ulusal planda ihlal sayısını azaltarak ve ihlallerin üzerine hızlı ve etkili şekilde giderek.
e. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki yargıç sayısını arttırarak.


8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkili bir insan hakları sistemi olmaktan çıkarsa, aşağıdaki ihtimallerden hangisi gerçekleşemez?
a. Avrupa’da ortak bir insan hakları standardı kalmaz.
b. Her ülke, kendi içinde denetimsiz olarak insan haklarını ihlal edebilir.
c. Ülke içindeki yabancılar üzerindeki insan hakları ihlalleri artar.
d. Kişiler insan hakları ihlallerine karşı daha iyi korunur.
e. İnsan haklarına dayalı bir uluslararası düzen kurma ideali zarar görür.


9. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin, devletlerin yükümlülüklerini yerine getirme¬meleri halinde devreye girmesi hangi ilkenin bir sonucudur?
a. Demokrasi
b. Yerindendik
c. Hukuk Devleti
d. Hukukilik
e. Açıklık


10. Aşağıdakilerden hangisi şikâyet konusu olan olayın Mahkeme tarafından daha önce çözüme bağlanmış olduğu başvuru tiplerine verilen terimdir?
a. Yerleşik içtihat başvurusu
b. Çekişmeli Yargı
c. Kabul edilmezlik
d. Dördüncü derece mahkemesi
e. Tam yargı davası
 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması II Soruların Cevabı


1. e Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme’nin Tarihçesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Usule İlişkin Kabul edilemezlik Şartları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Usule İlişkin Kabul edilemezlik Şartları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme’nin Çalışma Düzenleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Usule İlişkin Kabul edilemezlik Şartları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme Önündeki Usul” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme’nin İş Yükü ve Geleceği” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Mahkeme’nin İş Yükü ve Geleceği” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’nin Öngördüğü Koruma Sisteminin Dayandığı Temel İlkeler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Yerleşik İçtihat Başvurulan Sistemi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...