Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması II

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İnsan Haklarının Korunması II

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Öngörülen Koruma Sistemi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“Mahkeme”) II. Dünya Savaşından sonra 1959 yılında kurulmuştur. Günümüzde yetki alanı Rejkjavik’ten, Kuzey Atlantik’e, Rusya’nın pasifik okyanusu sahillerinden Portekiz’e uzanan büyük bir coğrafyada 800 milyondan fazla kişinin yaşadığı 47 devlet açısından insan haklarının ulusalüstü korunması için temel kurum niteliğindedir. Yetki çevresi sadece Avrupa bölgesi olsa da, kurulduğu tarihten bu yana diğer bölgesel insan hakları koruma sistemlerine de örnek oluşturmuştur. Çağımızda insan haklarının korunması sistemleri bakımından en güçlü, en etkin ve en tanınan mahkeme niteliğindedir. Bu nedenle, birçok gözlemci Mahkeme’yi “Avrupa’nın vicdanı” olarak kabul etmektedir.


Temel amacı, iki dünya savaşı yaşayan Avrupa coğrafyasında yeniden savaşların ortaya çıkmasını önleyecek bir insan hakları merkezli hukuki koruma sistemi yaratmaktır. Bu çerçevede, Sözleşme’nin başlangıcında insan haklarının evrensel niteliği vurgulanmış ve dünyada barış ve adaletin temelinin bir yandan gerçekten demokratik bir siyasal rejimin varlığına, diğer yandan da insan hakları konusunda ortak bir anlayış ve ortaklaşa saygı esasının geliştirilmesine bağlı olduğunun altı çizilmiştir.


Bu ünitede, kısaca Mahkeme’nin tarihçesini, Mahkeme ile kurulmuş olan Avrupa insan hakları koruma sisteminin dayandığı temel ilkeleri, Mahkeme’nin yapısını, Mahkeme’nin çalışma düzenlerini, Mahkeme önündeki yargılama usulünü, Mahkeme’nin kararlarının genel çizgilerini inceleyeceğiz. Ayrıca Mahkeme’nin günümüzde karşı karşıya olduğu sorunlara da kısaca göz atacağız.
 İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...