Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Ayrımcılık Yasağı (Madde 14) Konusu

Ayrımcılık Yasağı (Madde 14) Konusu


Ayrımcılık yasağı, Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından özellikle cins, ırk, renk, din, dil, siyasi veya diğer görüşler, etnik köken, servet ve benzeri herhangi bir nedenle hiçbir ayrıma tabi tutulmamayı ifade etmektedir.


14. maddeye göre, “bu Sözleşme'de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”


0 halde 14. madde, tıpkı 13. madde gibi bağımsız bir madde olmayıp, Sözleşme’nin ve ek Protokollerin diğer hükümleri ile birlikte yorumlanmalıdır. Bu nedenle ayrımcılık yapıldığı ileri sürülen konunun mutlaka Sözleşme veya ek Protokollerde yer alan bir hakka ilişkin olması gereklidir.


Her farklı uygulamanın 14. maddeyi ihlal etmez. Genel olarak, aynı durumda olan kişilere eşit muamele edilmesi gereklidir. Buna karşılık eğer aynı durumda olan kişilere makul nedenlerle ve orantılı olarak farklı muamele edilmiş ise, bu durum 14. maddeyi ihlal etmez. Başka bir anlatımla, kural olarak aynı durumdaki kişilere eşit muamele etmek gereklidir; ancak haklı nedenlerle bazen bu eşitlik bozulabilir.


Sözleşme’nin 13. ve 14. maddeleri tek başına bir anlam ifade etmez.
Sözleşme’nin somut bir hakkı güvence altına alan diğer bir maddesiyle ile birlikte değerlendirmek gereklidir.
  

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...