Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Bilirkişi Alt Modülü Konuları

Bilirkişi Alt Modülü Konusu


Bilirkişi alt modülü davanın görülmesi sırasında, bilirkişi görevlendirilmesi ara kararı ile bilirkişi incelemesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modüldür.
 

 


Bilirkişi Görevlendirmesi
Verilen ara karar neticesinde sistemde kayıtlı bilirkişilerin içinden, dosyaya bilirkişi atamasını ve görevlendirilmesini gerçekleştiren ekrandır,
 

bilirkişi görevlendirilmesi

 

Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
Bilirkişi dosya teslim ve yemin tutanağının hazırlandığı ve dosyanın bilirkişiye teslim edilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır.


Sisteme Bilirkişi Eklenmesi
Sisteme bilirkişi olarak eklenecek kişinin bilgilerinin sisteme girilmesi, bilgilerin güncellenmesi, düzenlenmesi veya bilirkişi ayrıntı bilgilerinin görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştiren ekrandır.


Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında bilirkişi kaydı yapmak amacıyla menüden çağrılabilir.


[Sisteme Bilirkişi Ekleme] ekranı açıldığında “Birimdeki Kayıtlı Bilirkişiler” tablosuna sistemde kayıtlı olan tüm bilirkişiler listelenir, Sisteme yeni bir bilirkişi eklenecek ise “Yeni Bilirkişi Ekle” düğmesi tıklanır ve otomatik olarak [Kişi Bilgileri] ekranı açılır.


Bilirkişi Arama
Bazı kriterlere göre bilirkişi araması yapılması ve sistemde kayıtlı bilirkişilerin görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştiren bir ekrandır,
Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çalıştırılabilir,
 

bilirkisi arama

 

Bilirkişi İncelemesinden Vazgeçilmesi
Atanan bilirkişilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapılmasını gerçekleştiren ekrandır,
Bilirkişi ataması ara kararından sonra bilirkişi eğer görevi kabul etmeyip bir feragat dilekçesi getirirse, bu dilekçenin sisteme kaydı ve gerekli işlemlerin yapılması için kullanılan ekrandır,
Bilirkişi çekilme dilekçesini verdikten sonra tarama merkezinde taranır ve istenirse Gelen Giden Evrak İşlemleri, [Birim Evrak Kayıt] ekranından “Evrak Tür Tipi: Dilekçe” ve “Evrak Tipi: Bilirkişi Feragat” seçilerek de aynı işlem yapılabilir,
 

 

 

Bilirkişi Görevlendirmesine Bilirkişi Eklenmesi


Daha önce bilirkişi görevlendirmesi yapılan dava dosyasına sistemde var olan başka bir bilirkişi eklenmesi işlemlerini gerçekleştiren ekrandır.

 

bilirkişi görevlendrme

 

Bilirkişi Grubu Oluşturma
İlgili mahkemenin davaya atayacağı bilirkişileri bir grup altına alarak takip ettiği ekrandır.


Bilirkişi Listesi Oluşturma
İlgili mahkemenin davaya atayacağı bilirkişileri bir liste oluşturmak için takip ettiği ekrandır.
 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...