Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Bozma Uzeri Alt Modülü Konusu

Bozma Uzeri Alt Modülü Konusu


Yargıtay tarafından bozularak gelen dava türlerinin ekranlarının listesi aşağıda verilmiş olup, takip eden bölümlerde açıklanmıştır.


Bozma Üzerine Kamu Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir kamu davası yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için kamu dava kaydının yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
[Bozma Üzerine Kamu Dava Kaydının Yapılması] ekranı açılır. “Ceza Dosya Bilgileri” bloğundaki bilgiler sistem tarafından pasif olarak görüntülenir.


Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir trafik ceza davası yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için trafik ceza dava kaydının yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
Yargıtay: Adlî yargı kolunun üst derece (kontrol) mahkemesidir. Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. ilk derece mahkemesinin temyiz edilen kararı Yargıtay'da ilk önce dairelerden biri tarafından incelenir. Daire bozma veya onama kararı alır ve dosyayı kendisine gönderen ilk derece mahkemesine gönderir.


Bozma Üzerine Şahsi Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen davanın yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için dava kaydının yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.


Bozma Üzerine İcra Ceza Dava Kaydının Yapılması
Yargıtay tarafından bozularak gelen bir icra ceza davası yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geldiğinde yeni bir esas numarası almak için, icra ceza dava kaydının yapılması işlemini gerçekleştiren ekrandır.
Bozma Üzeri Alt Modülü, Yargıtay tarafından bozularak gelen dava türlerinin ekranlarının Filistesinin yer aldığı modüldür.

 


Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...