Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Büro Donanımlarının Satın Alınması veya Kiralanması Kararları Konusu

BÜRO DONANIMLARININ SATIN ALINMASI VEYA KİRALANMASI KARARLARI KONUSU


Çeşitli finansal imkânlar sayesinde büroda kullanılacak her aracı satın almak zorunda değiliz. Hangi büro aracının alınacağı bir kez kararlaştırıldıktan sonra, sıra ödemenin nasıl yapılacağına gelir. Alınacak olan büro aracının maliyetine, teknolojinin değişkenliğine, işletme veya kurumun finansal yapısı, vb. etmenlere bağlı olarak satın alma nakit, vadeli, kredili ya da finansal kiralama (leasing) yoluyla olabilir.


Pek çok organizasyon büro araçlarını satın almayı tercih edecektir çünkü büro araçları varlık olarak düşünülür ve organizasyonun istediği şekilde serbestçe kullanılabilir. Bundan öte, satın alınan araçlardan amortisman ayrılabilir. Bazı satıcılar ise, müşterilerine düşük faizli krediler açmaktadırlar. Yine de bazı organizasyonlar belirli durumlarda büro araçlarını finansal kiralama denilen bir yöntemle elde etmektedirler.


Finansal Kiralama
Finansal kiralama (leasing), bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya mülkiyetin geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Büro donanımlarının satın alınması yerine finansal kiralama yönteminin kullanılması, işletme ve kurumların işletme sermayeleri ile diğer ihtiyaçlarını karşılamasına ve verimliliğini, karlılığını artırmasına yardımcı olmaktır. Böylelikle, özellikle yeni kurulmuş ve sermaye ihtiyacı olan işletmeler kıt kaynaklarını daha öncelikli alanlar için kullanabileceklerdir.


Organizasyonlar için finansal kiralama yöntemini çekici kılan çeşitli faktörler vardır. Örneğin, finansal kiralama işlemleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır. Sözleşmeler için sadece noter masrafı ödenmektedir. Ayrıca, finansal kiralama şirketleri, kiracısına kullandırmak amacıyla aldığı bazı ekipman grupları için daha düşük KDV öder. Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi normal olarak 4 yıldır. Ekonomik yararlanma ve işletme süresi dört yıldan kısa mallarda (örneğin bilgisayarlarda) bu süre 2 yıla inmektedir.


Finansal Kiralama Kanunu'na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. Özellikle bürolarda kullanılabilecek bazı donanımları finansal kiralama yoluyla yapmak mümkündür. Bunlar arasında tıbbi cihazlar, bilgisayarlar ve diğer bilgi işlem üniteleri, santrallar ve haberleşme cihazları ve diğer büro donanımları yer almaktadır.


Organizasyonların büro araçlarını sağlarken satınalma ya da finansal kiralama yollarından hangisine başvuracağı aşağıdaki faktörler yoluyla belirlenecektir:
Alınması düşünülen büro aracının teknolojisinin değişme hızı: Eğer teknoloji çok hızlı değişiyorsa, büro aracının finansal kiralama yoluyla alınması daha akıllıca olacaktır. Böylece organizasyon, bürolarda kullanılan araçları daha hızlı yenileyebilir.


Büro aracının maliyeti: Eğer alınması düşünülen aracın maliyeti organizasyon için yüksekse, finansal kiralama yöntemi daha elverişlidir. Büro araçlarına bağlanmak zorunda kalınacak fonlar, daha acil harcamalarda kullanılabilir.


Finansal kiralama koşulları: Bazı finansal kiralama şirketleri diğerlerine nazaran daha elverişli koşullar sunabilir ki bu da satınalma seçeneğine göre kiralamayı daha elverişli yapacaktır.
İş süreçlerinin istikrarı: Alınması düşünülen aracın kullanıldığı iş süreçlerinde önemli ölçüde değişikliklerin yaşanması ihtimali varsa kiralama yöntemi daha elverişlidir. Böylece organizasyon, iş süreçlerindeki değişiklik sonucunda işe yaramaz duruma gelen aracın elden çıkarılmasıyla uğraşmayacaktır.


Birim maliyet: Özellikle yüksek hacimli işlerde, her iki seçenek altında birim maliyetlerin uzun dönemde nasıl bir seyir izleyeceği hesaplanabilir ve seçim çıkan duruma göre yapılabilir.
 

 

 

Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...