Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı İle İlgili Sorular

Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı İle İlgili Sorular


1. Aşağıdakilerden hangisi ‘amaçlara ulaşma derecesi’ tanımının karşılığıdır?
a. Verimlilik
b. Kâr
c. Etkinlik
d. Çıktı
e. Girdi


2. Aşağıdakilerden hangisi ‘belirli bir dönemdeki çıktıların girdilere oranı’ tanımının karşılığıdır?
a. Verimlilik
b. Kâr
c. Etkinlik
d. Gider
e. Maliyet


3. Büro gereksinmelerinin analizinin kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Büro donanımlarının kullanım alanları
b. Kullanıcı sayısı
c. Büro donanımlarının fiyatları
d. Büro donanımlarının kullanım sıklığı
e. Üretilecek belgelerin türleri


4. Aşağıdakilerden hangisi büro donanımlarının seçiminde araçlara ilişkin olarak göz önüne alınacak faktörlerden biridir?
a. Maliyet
b. Satıcının ünü
c. Üretici tarafından sağlanan eğitim
d. Büro aracının teslim koşulları
e. Servis


5. Satın alınması öngörülen ürünlerin özelliklerini bir tablo üzerinde karşılaştırarak incelemek aşağıdakilerden hangisidir?
a. Finansal analiz
b. Karşılaştırmalı ürün analizi
c. Başabaş analizi
d. Fayda/Maliyet analizi
e. Teknik analiz


6. Gerçekleştirilmesi öngörülen değişikliklerin organizasyon üzerindeki olası etkilerinin fayda ve maliyetler açısından sistematik bir analizini yapmak aşağıdakilerden hangisidir?
a. Finansal analiz
b. Karşılaştırmalı ürün analizi
c. Başabaş analizi
d. Fayda/Maliyet analizi
e. Teknik analiz


7. Bir yatırımın ekonomik olarak görülebilmesi için F/M oranının ne olması gereklidir?
a. 0
b. 0-1 arası
c. 1’den küçük
d. 1
e. 1’den büyük


8. Başabaş noktasında, maliyetler ile gelir arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a. İlişki yoktur
b. Maliyet gelirden büyüktür
c. Maliyet gelirden küçüktür
d. Maliyet ve gelir her zaman sıfırdır
e. Maliyet ve gelir eşittir


9. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamada dikkate alınacak bir unsur değildir?
a. Ürünün boyutları
b. Alınacak büro aracının teknolojisinin değişme hızı
c. Büro aracının maliyeti
d. Finansal kiralama koşulları
e. İş süreçlerinin istikrarı


10. A/B/C sınıflandırma sisteminde A tipi malzeme kalemleri sayı olarak toplam malzeme kalemi sayısının ne kadarıdır?
a. %1 - %3
b. %5 - %10
c. %20 - %30
d. %35 - %45
e. %60 - %70
 

 

Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı İle İlgili Soruların Cevabı


1. c Yanıtınız yanlış ise “Büro Ortamlarında Etkinlik ve Verimlilik” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Büro Ortamlarında Etkinlik ve Verimlilik” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Seçiminde Göz Önüne Alınması Gereken Unsurlar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Seçiminde Göz Önüne Alınması Gereken Unsurlar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Karşılaştırmalı Ürün Analizi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Seçiminde Analitik Teknikler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Seçiminde Analitik Teknikler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Seçiminde Analitik Teknikler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Büro Donanımlarının Alınması ya da Kiralanması Kararları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Büro Malzemelerinin Temini ve Stoklanması” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
 Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...