Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Büyük Daire Davaları Konusu

Büyük Daire Davaları Konusu


Eğer bir başvuruda Sözleşme ve Protokollerinin yorumuna ya da uygulanmasına ilişkin ya da genel nitelikte ciddi bir sorun varsa bu davalar 17 yargıçtan oluşan Mahkeme’nin Büyük Dairesi tarafından incelenir.


Büyük Daireye bireyler doğrudan başvuramazlar. Büyük Daire iki farklı şekilde bir davaya bakar: Büyük Daire’ye yollanma istemi sonucunda ya da Dairesinin Büyük Daire lehine dosyadan çekmesi halinde.

Bir Daire karar verdiğinde, istisnai durumlarda kabul olunmak şartıyla, taraflar davanın Büyük Daire’ye gönderilmesini isteyebilirler. Davanın, yeni bir inceleme için Büyük Daire'nin önüne yollanıp yollanmamasına Büyük Daire bünyesinde oluşan bir kurul karar verir.


Yine istisnai durumlarda olmak üzere, bir Dairenin dosyadan el çekme sonrasında Büyük Daire davaya bakabilir.
Eğer Daire önünde görülmekte olan davada, Sözleşmenin yorumuna ilişkin ciddi bir sorun söz konusu ise ya da Mahkeme tarafından daha önceden verilmiş bir karar ile çelişki riski varsa, Daire, Büyük Daire lehine davadan el çekebilir.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...