Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Ceza Kanunlarının Uygulanması Yönünden Kamu Görevlisi Kavramı Konusu

Ceza Kanunlarının Uygulanması Yönünden Kamu Görevlisi Kavramı Konusu


Ceza Kanunu, kamu görevlisi kavramını değişik hükümlerinde değişik amaçlarla nazara almıştır. Bu kavram özellikle “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” yönünden büyük önem taşımaktadır. Gerçekten, bu suçların büyük bir kısmı, az önce de belirtildiği üzere, sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilmektedir. Bu nedenle, öncelikle, söz konusu kavramın anlamını ve kapsamını belirlemek gerekmektedir.


TCK’nın 6. maddesine göre Ceza Kanunlarının uygulanmasında “Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan” kişi anlaşılır.

Bu düzenleme karşısında bir kimsenin Ceza Kanunlarının uygulanması yönünden kamu görevlisi sayılabilmesi ve kamu görevlisi tarafından işlenebilen suçları işleyebilmesi için, sadece o kimsenin yaptığı işin kamusal faaliyet olması aranmaktadır. Dolayısıyla kişinin devlet veya diğer kamu kurumlarıyla istihdam ilişkisi içinde olup olmamasının, istihdam ilişkisi içinde ise atama veya seçim yoluyla ya da başka bir yolla göreve gelmiş olmasının önemi olmadığı gibi, görevin sürekli veya geçici olması da önemli değildir.


Kanun bir kimsenin kamu görevlisi sayılması için yapılan işin “kamusal faaliyet” olması gerektiğini hükme bağlanmış, ancak kamusal faaliyetin ne olduğunu belirlememiştir.


Memuru kamu görevi yapan kişi olarak tanımlayan mülga Ceza Kanununun yürürlükte olduğu dönemdeki hakim anlayış ve Yargıtay kararlarına göre, devletin herhangi bir faaliyeti yalnızca veya daha çok devlete ait hukukî bir yetki ve iktidarın kullanılması amacıyla örgütlendirildiğinde kamu görevi (kamu faaliyeti) söz konusuydu. Yeni Kanun nazara alınarak yeni bir kamu faaliyeti (kamu görevi) ortaya konuluncaya kadar bu anlayışı benimsemek uygun olacaktır.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...