Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Ceza Mahkemesi İşlemleri I İle İlgili Sorular

Ceza Mahkemesi İşlemleri I İle İlgili Sorular

 

1. Aşağıdakilerin hangisi Genel Ceza Yargısı kolunda yer alan ceza mahkemelerinden biri değildir?
a, Sulh ceza mahkemeleri
b, Asliye ceza mahkemeleri
c, Askeri ceza mahkemeleri
d, Ağır ceza mahkemeleri
e, Trafik mahkemeleri


2. Aşağıdakilerin hangisi görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede yer alan bilgilerden biri değildir?
a, Şüphelinin kimliği
b, Maktül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği
c, Şikâyette bulunan kişinin kimliği
d, Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri
e, Tutuklama talebi


3. İddianamenin değerlendirilmesi işlemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a, İddianamenin kabulü ile kamu davası düşer ve kovuşturma evresi başlar,
b, Hâkim tarafından iddianamenin “İade” edilmesi durumunda, iade kararının yazılması amacıyla hakimin iş listesinde iş düşer,
c, Hakimin iş listesine düşen iade kararı öncelikle, savcı tarafından soruşturma dosyasına kaydedilir,
d, Mahkemeye gelen “İddianamenin ladesine İtiraz” evrakı ve dosya hakimin iş listesine düşer,
e, Savcılık, “İddianame ladesine İtiraz” ekranında “İddianame ladesine İtiraz” kararı yazarak soruşturma dosyasını aynı hazırlık ve aynı iddianame değerlendirme numarası üzerinden iade kararına itirazın değerlendirilmesi için aynı mahkemeye gönderir,


4. Tevzi edilmiş dava dosyalarının ilk kaydının yapılması, kalem sorgu zaptının hazırlanması, ilk duruşmaya çıkmadan önce duruşmada hazır edilmesi gereken belgelerin istenmesi ve bu belgelerin hazırlanması, gerekli ön hazırlıkların yapılması işlemlerinin otomasyona geçirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
a, Hazırlık Modülü
b, Duruşma İşlemleri Modülü
c, Talimat Modülü
d, Taraf/Vekil Modülü
e, Tensip Zaptı


5. Aşağıdakilerin hangisi Yargıtay tarafından bozularak gelen dava türlerinin ekranlarından biri değildir?
a, Bozma Üzerine Kamu Dava Kaydının Yapılması
b, Bozma Üzerine Askeri Ceza Dava Kaydının Yapılması
c, Bozma Üzerine Trafik Ceza Dava Kaydının Yapılması
d, Bozma Üzerine Şahsi Dava Kaydının Yapılması
e, Bozma Üzerine İcra Ceza Dava Kaydının Yapılması


6. Hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydında belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
a, Hazırlık Modülü
b, Duruşma İşlemleri Modülü
c, Talimat Modülü
d, Taraf/Vekil Modülü
e, Tensip Zaptı


7. Aşağıdakilerden hangisi duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
a, Yoklama
b, İddianamenin okunması
c, Sanığın sorguya çekilmesi
d, Delillerin toplanılması
e, Hükmün açıklanması


8. Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi alt modülü kapsamında yapılan işlemlerden biri değildir?
a, Bilirkişi Görevlendirmesi
b, Bilirkişi Teslim Tutanağının Hazırlanması
c, Sisteme Bilirkişi Eklenmesi
d, Bilirkişi Raporuna İtiraz
e, Bilirkişi Arama


9. Birime gelen ve birimden gönderilen talimat faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
a, Hazırlık Modülü
b, Duruşma İşlemleri Modülü
c, Talimat Modülü
d, Taraf/Vekil Modülü
e, Tensip Zaptı


10. Taraf/Vekil modülü altında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a, Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
b, Taraf İlgili Taraf İlişkilendirme
c, Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri
d, Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi
e, Vekil Azli

Ceza Mahkemesi İşlemleri I İle İlgili Soruların Cevabı


1, c Yanıtınız yanlış ise, “Ceza Mahkemeleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
2, e Yanıtınız yanlış ise, “İddianamenin Değerlendirilmesi İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
3, e Yanıtınız yanlış ise, “İddianamenin Değerlendirilmesi İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
4, a Yanıtınız yanlış ise, “Hazırlık Modülü “ konusunu yeniden gözden geçiriniz,
5, b Yanıtınız yanlış ise, “Hazırlık Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
6, a Yanıtınız yanlış ise, “Duruşma İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
7, e Yanıtınız yanlış ise, “Duruşma İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
8, d Yanıtınız yanlış ise, “Bilirkişi Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
9, c Yanıtınız yanlış ise, “Talimat Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz,
10, e Yanıtınız yanlış ise, “Taraf/Vekil Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz
 

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...