Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri-III İle İlgili Sorular

Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri-III İle İlgili Sorular

 

1. Aşağıdakilerin hangisi Olağan Yasa Yolları alt modülünün altında yer alan alt modüllerden biridir?
a. İnfaz Alt Modülü
b. İçtima Alt Modülü
c. Sorgulama Alt Modülü
d. Esas İşlemleri Alt Modülü
e. Olağanüstü Yasa Yolları Alt Alt Modülü


2. Aşağıdakilerin hangisi Temyiz İşlemleri Alt Alt Modülü altında yer alan ekranlar aracılığı ile yapılabilen işlemlerden biridir?
a. İnfaz Alt Modülü
b. Müddeti Muhafaza Talep Bilgilerinin Kaydedilmesi
c. Sorgulama
d. İadei Muhakeme Evrak Hazırlama
e. Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi


3. Aşağıdakilerin hangisi Esas İşlemleri Alt Modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
a. Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi
b. Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası
c. Tevzi Edilmemiş Esas Dosyasının Mahkemeye Tevzisi
d. Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama
e. ladei Muhakeme Evrak Hazırlama


4. Duruşma savcılarının duruşma öncesinde duruşma dosyalarını incelemeleri için hazırlanan ekran aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dosya Arama
b. Tevzi Edilmemiş Esas Dosyasının Mahkemeye Tevzisi
c. Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama
d. Esas Defteri Bilgileri
e. Sorgulama


5. Taşradaki Cumhuriyet Başsavcılığından infaz edilmesi amacıyla gönderilen ilamların ilamat numarası verilerek kaydedilmesi hangi ekran aracılığı ile yapılır?
a. Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası
b. Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye Gönderilmesi
c. Sistem Dışı İlam Kaydedilmesi
d. ladei Muhakeme Evrak Hazırlama
e. Ceza Mahkemesi İşlemleri


6. Bir hükümlüye ait aynı türden (hapis, para gibi) birden fazla cezanın tek seferde infaz edilmesi amacıyla birleştirme işlemi hangi alt modül altında yapılır?
a. Sorgulama Alt Modülü
b. TutuklulukFirar Alt Modülü
c. Tecilli İlam Sorgulama Alt Modülü
d. Hapsen Tazyik İşlemleri Alt Modülü
e. İçtima Alt Modülü


7. Aşağıdakilerden hangisi İnfaz İşlemleri alt modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
a. İçtima İşlemleri
b. İlamın Kapatılması
c. Mevkufen İnfazlı İlamlar
d. Para Cezasının İnfazı
e. Hapis Cezasının İnfazı


8. İlgili ilam dosyası ile ilgili tebligat işlemlerinin yapıldığı alt modül altında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?
a. İlgili ilam dosyası ile ilgili hazırlanmış veya süreci devam eden tebligatların aranıp görüntülenmesi
b. Hazırlanan tebligatlarla ilgili gecikmelere istinaden posta birimine uyarı yazısının hazırlanması
c. Yurtdışına gönderilmek üzere hazırlanan tebligatlara istinaden Bakanlığa gönderilen üst yazının hazırlanması
d. Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi ve sistemde kayıtlı olan hapsen tazyik dosyalarının sorgulanması
e. İlgili birim veya kişilere tebligat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 


9. Tebligatın (veya herhangi başka bir işlemin) yapıldığı tarihten bir süre sonra kullanıcının başka bir işlemi başlatması amacıyla uyarılması işleminin yapıldığı ekran hangi alt modül altında yer alır?
a. İnfaz Alt Modülü
b. İçtima Alt Modülü
c. Sorgulama Alt Modülü
d. Esas İşlemleri Alt Modülü
e. TutuklulukFirar Alt Modülü


10. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Zamanaşımı İşlemleri ekranında yapılabilen işlemlerden biri değildir?
a. Zaman aşımının kesilmesi
b. Zaman aşımının durdurulması
c. Durdurulan zaman aşımının yeniden işletilmesi
d. Yeni zaman aşımı tarihinin hesaplanması
e. Hak düşürücü sürenin hesaplanması
 

 

Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri-III İle İlgili Soruların Cevabı

1. e. Yanıtınız yanlış ise, “Olağan Yasa Yolları Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b. Yanıtınız yanlış ise, “Temyiz İşlemleri Alt Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e. Yanıtınız yanlış ise, “Esas İşlemleri Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d. Yanıtınız yanlış ise, “Esas İşlemleri Alt Modülü “konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. c. Yanıtınız yanlış ise, “İlamat İşlemleri Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e. Yanıtınız yanlış ise, “İçtima Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a. Yanıtınız yanlış ise, “İnfaz Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d. Yanıtınız yanlış ise, “Tebligat İşlemleri Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c. Yanıtınız yanlış ise, “Sorgulama Alt Modülü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e. Yanıtınız yanlış ise, “Ceza Zamanaşımı İşlemleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...