Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Daire Davaları Konusu

Daire Davaları Konusu


Yukarıdaki iki gruba girmeyen davalar ise, oy çokluğu ile karar alan ve 7 yargıçtan oluşan bir Daire’ye yönlendirilir. Bu Daire bir başvurunun hem kabul edilebilirliği, hem de esası hakkında karar verme yetkisine sahiptir.


Mahkeme’nin önemli iş yükünü bu Daire davaları oluşturur. Mahkeme’nin beş adet Dairesi vardır. Dairelerin oluşumunda coğrafi dağılım ve hukuk sistemleri dikkate alınır. Daireler yaşama hakkı ile igili davalardan, ifade özgürlüğüne ilişkin davalara geniş bir yelpaze altında sunulan başvuruları incelerler. Daire davalarına karşı Büyük Daireye başvurmak imkânı vardır.


Mahkeme, bünyesinde beş Bölüm (Section) bulunmaktadır. Her Bölüm bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve birçok yargıçtan oluşur. Bölüm idari bir birimdir; Daire ise, Bölüm içinde yargısal kararları veren yedi yargıçlı heyettir. Bir Daire, davayı üstlenen Bölümün başkanından, aleyhine başvuru yapılan devletin ulusal hâkiminden ve Bölüm başkanı tarafından rotasyona göre seçilen 5 yargıçtan oluşur.
Daire, başvuruyu davalı hükümete görüşlerini sunması için bildirir. Bu görüşler diğer tarafa iletilir ve karşı görüşleri alınır. Mahkeme, değerlendirilen davaların sayısına bakıldığında istisnai kalmakla beraber, davada duruşma olup olmayacağına karar verir. Sonra Daire, 3 ay içinde kesinleşecek olan kararını verecektir. Bu 3 aylık süre içinde hükümet veya başvurucu verilmiş olan kararın, yeni bir değerlendirme için davanın Büyük Daire’nin önüne getirilmesini talep edebilir.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...