Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Davetiye Örnekleri

Davetiye Örnekleri


T. C.
Dosya No.
TAAHHÜTLÜ
No.
Adres:
Not: Bu kısma davet edilen şahsın adresi yazılacaktır. Davetiyenin 2 nci sahifesi (birinci sahifenin arkası) Yer :
Tarih :.................
Gün :..................
Saat :..................


DAVETİYE
Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin:
Adı ve soyadı : .................
Adresi : .............
Adı ve soyadı : ................
Adresi : ..............
Adı ve soyadı : ................
Adresi : ...............
Tebliğin mevzuu
 

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...