Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Delillerin Ortaya Konulması Konusu

Delillerin Ortaya Konulması Konusu


Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır (CMK m.206). Öncelikle, iddianamede belirtilen deliler duruşmada ortaya konulur. Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir (CMK m.206).


Belirtelim ki duruşma esnasında iddianamede yer almayan yeni delillerin araştırılması ve ortaya konulması da istenebilir.

Cumhuriyet savcısı, sanık, müdafi, suçtan zarar gören ve vekili olay belirterek mahkemeden her zaman yeni deli araştırılmasını ve deliller belirli ise bu delillerin duruşmaya çağrılmasını veya getirtilmesini talep edebilirler. Uygulamada bu talebe soruşturmanın genişletilmesi (tevsii tahkikat) talebi denmektedir. Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez (CMK m.207).

Ortaya konulması istenilen bir delil ancak şu hallerde reddolunur:

1) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse,

2) delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa,

3) istem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa (CMK m.206).

 

AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...