Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Duruşma İşlemleri Modülü Konusu

DURUŞMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ KONUSU


Duruşma İşlemleri modülü, hazırlık işlemlerinin ardından tensip zaptı kaydında belirtilen duruşma günü ile başlayan ve duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsayan ekrandır.


Sulh Ceza Mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunmaz. Duruşma, davada bulunması gerekenler hazır oldukları hâlde hükme katılacakların huzurunda kesintisiz devam eder. Duruşmanın yönetimi mahkeme başkanına veya hâkimine aittir.


Duruşmanın bitimine kadar yapılması gereken işlemler:
• Yoklama: Duruşmaya sanığın ve müdafinin hazır bulunup bulunmadığı, sanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri tespit edilerek başlanır. Mahkeme başkanı veya hâkim duruşmanın başladığını, iddianamenin kabul kararını okuyarak açıklar.
• Katılaııııı veya müştekinin (mağdurun) kimliğinin tespiti: Duruşmayı yöneten başkan veya hâkim tarafından ilgiliye sorularak alınacak cevaplar zabıt kâtibi tarafından tutanağa geçilir.
• Sanığın kimliğinin tespiti: Sanığın kimliği tespit edilerek tutanağa yazılır.
• iddianamenin okunması: İddianame duruşmada okunur, sanığa duyurulur ve duyurma keyfiyeti tutanağa kaydedilir.
• Sanığın sorguya çekilmesi: Okunan iddianamede yazılı suça karşı sanığın ne diyeceği sorulur. Sanığın savunması ile ilgili cevapları mahkeme başkanı veya duruşma hâkimi tarafından zabıt kâtibi aracılığıyla tutanağa yazılır.
• Delillerin toplanılması: Tanık ve dinletilmesi gerekiyorsa bilirkişi davetiye ile çağrılır.
• Katılaııııı (müdahilin) iddiasının sorulması: Delillerin toplanıp tartışılması sona erdikten sonra varsa önce müdahilden iddiasının neden ibaret olduğu sorularak tutanağa yazılır.
• Cumhuriyet Savcısının iddiası: Müdahil davacıdan sonra söz Cumhuriyet Savcısına verilir. Cumhuriyet Savcısı, duruşmadan edindiği izlenim ve kanılar doğrultusunda sanığın beraatini veya mahkûmiyetini mahkemeden talep eder.
• Sanığın savunması: Cumhuriyet Savcısı iddiasını bildirdikten sonra sanığın savunması dinlenir. Savunma, sanığın bizzat kendisi tarafından yapılabileceği gibi avukatı tarafından da yapılabilir.


Duruşma işlemleri duruşma başlığı altında yer alan menülerin kullanılması ile yapılır.
 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...