Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Duruşma Sonrası Yoklama Sonucunun Girilmesi Konusu

Duruşma Sonrası Yoklama Sonucunun Girilmesi Konusu


Duruşma sonrası ilgili davanın vekillerinin, tanıklarının ve taraflarının yoklama sonucunun girilmesi ve ilgili duruşmanın son duruşma (nihai kararın verildiği) olup olmadığı bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.


Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşma sırasında hakimin bir sonraki duruşma için hazırlanmasını istediği bilgi ve belgelerin hazırlanıp kaydedildiği ekrandır.
Duruşma günü ve saati belirlenen ve duruşma saati gelen dava dosyası ile ilgili duruşma zaptı hazırlanması işlemlerini de kapsamaktadır.
 

 

duruşma zaptının hazırlanması

 

Gün Verilmesi
Ceza Mahkemeleri alt sisteminde dava dosyalarına duruşma günü verilmesi, daha önceden verilmiş duruşma günlerinin listelenmesi ve güncellenmesi işleminin yapıldığı ekrandır
 

gün verilmesi

 

Hâkimin Not Defteri
Hâkimlerin kullandığı ekrandır. Mahkemede görülen dava dosyalarıyla ilgili alınan notların görüntülendiği ve girilen hatırlatma bilgilerinin güncellendiği ekrandır.


Tahliye Kaydının Yapılması
Tahliye Kararı: Bir tutuklunun, hakim kararı ile serbest bırakılmasıdır. Tahliye Kaydının Yapılması; dava dosyasında hâkim tarafından verilen tahliye kararının kaydının yapılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
 

tahliye kaydının yapılması

 

Tutuklama Kaydının Yapılması
Tutuklama Kaydının Yapılması; dava dosyasında hâkim tarafından ilgili ara kararda verilen tutuklama veya salıverme kararlarının kaydının yapıldığı ekrandır.
 

tutuklama kaydetme yapılmısı

Dosyanın Geçici Gönderilmesi
Başka bir mahkemeden kendi biriminize dosyayı inceleme isteği ya da ara kararı gereğince dosyanın istenmesi durumunda, dosya isteme bilgilerinin sisteme kaydedilmesi ve üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.


Gıyabi Tutuklamanın Kaldırılması
Dava dosyaları mahkemede görülürken verilen gıyabi tutuklamanın kaldırılması ara kararının sistem üzerinde yapıldığı ekrandır.


Dava Listesinin Hazırlanması/Görüntülenmesi
İlgili mahkemede görülecek olan günlük davaların listesinin hazırlandığı ekrandır.
 

 

dava listesinin görüntülenmesi

 

Duruşma Zaptının Hazırlanması
Duruşma günü ve saati belirlenmeyen gelen dava dosyası ile ilgili duruşma zaptı hazırlanması işlemlerini de kapsamaktadır.
 

duruşma zaptının hazırlanmsı

 

 

Keşif Alt Modülü
Keşif İşlemleri, keşif heyetinin belirlenmesi faaliyetlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirimini kapsamaktadır.


Keşif Heyetinin Belirlenmesi
Keşif Heyetinin Belirlenmesi; keşfe katılacak kişilerin belirlenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Ara kararda keşif kararı verilmesinden sonra, sistem iş listesine keşif heyetinin belirlenmesi işini atayacaktır.

 

keşif heyetinin belirlenmesi

Yukarıda verilen ekranda Keşif Heyeti Belirle düğmesine tıklanarak ilgili menü açılabilir.

keşif heyeti belirlenme

 

Keşif Erteleme Tutanağının Hazırlanması
Dava dosyasında bir keşif heyeti oluşturulup görevlendirme yapıldıktan sonra keşif heyetinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme raporunun birime teslim edildiğini sisteme kaydeden ekrandır.


Duruşma Uyanları
Son duruşma sonrası ilgili duruşmanın son duruşma (nihai kararın verilip verilmediği) olup olmadığı bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.
 


 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...