Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Duruşmanın Akışı Konusu

Duruşmanın Akışı Konusu


Duruşmaya, yoklamayla başlanır. Önce, sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar. Daha sonra tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.

Duruşmada, sırasıyla:

1) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır,

2) iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur,

3) sanığa CMK m. 147’deki hakları hatırlatılır. Sanık susma hakkını kullanmazsa bu hükme göre sorgusu yapılır (CMK m. 191). Belirtelim ki, mahkemenin yer yönünden yetkisiz olduğuna dair itiraz ile hakimin reddi ilk derece mahkemelerinde duruşmada sanığın sorgusuna kadar yapılabilir (CMK m. 18,25).


Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir (CMK m.206). Önce tek tek deliller ortaya konulur ve taraflara bu delillere ne diyeceği sorulur. Bütün deliller ortaya konulduktan sonra taraflar sırayla tüm delileri birlikte değerlendirip tartışmaya açarlar. Delilerin tartışılmasında son söz sanığa verilir (CMK m.206).

Yasa koyucu her bir delilden sonra taraflara söz verilmesini delillerin ortaya konulması (CMK m.206,215), tüm deliler ortaya konulduktan sonra taraflarca yapılan değerlendirmeyi ise delilerin tartışılması olarak isimlendirmiştir (CMK m.206). Delillerin tartışılmasında son söz sanığa verilir (CMK m.216/3). Sanığın son sözünden sonra, duruşmanın sona erdiği açıklanır ve hüküm verilir (CMK m.223/1).

 

AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...