Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

Düzenleme Şeklinde Önalım (Şuf'a) Hakkından Feragat

Düzenleme Şeklinde Önalım(Şuf'a) Hakkından Feragat

 

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKINDAN FERAGAT

(TMK 733/2 birinci cümle,Eski M.K 732 )

(İlgilinin okur yazar olup olmamasına,sağır,dilsiz ve kör olup olmamalarına göre düzenleme başlıklarından birisinin yazılması)

...................  yılı................. ayının................... günü........ /........ /........ Aşağıda mü­hür ve imzası bulunan ben......... Noteri................... adresin­deki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği.......... ve­rilen................... gün,......... kayıt ve...... seri numaralı, fotoğraf­lı............. göre............... ili,......................... ilçesi........ mahalle­si/köyü nüfusuna cilt,..................... aile sıra,......... sıra numaralarında

kayıtlı olup, baba adı...................... ana adı..................... doğum tarihinin............................

olduğu anlaşılan ve halen............................................................. adresinde oturduğunu

ve.............. Vergi Dairesinin..................... sicil no.sunda kayıtlı olduğunu söyle­yen          önalım hakkından feragatname yapılmasını istedi.

Kendisini yukarıda yazılı kimlik ile tanıdığım gibi, bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve....................... olduğunu anladım.......................... söze başladı: ‘’Hisseda­rı bulunduğum............................ taşınmazdaki şuf’a hakkımdan feragat ediyorum. Diğer his­sedarların bu feragatimi tapuya şerh ettirebileceklerini kabul ve beyan ederim.’’ Di­ye sözlerini bitirdi.

Yazılan bu tutanak okuması için kendisine verildi. Okudu, yazılanların gerçek isteği olduğunu bildirmesi üzerine ilgili ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi............................. yı­lı...................................................................................................................................... ayının........................................................................................................................................... günü................................................................................................................................... /........................................................................................................................................... /...........................................................................................................................................


İLGİLİ ADI VE SOYADI İMZA

 


 

NOTER
ADI VE SOYADI - ÜNVANI
RESMİ MÜHÜR VE İMZA

 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...