Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Eğitim Hakkı Konusu

Eğitim Hakkı, (1 No’lu Protokol, Madde 2) Konusu


1 No’lu Protokolün 2. maddesine göre, “hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir”.


Görüldüğü gibi bu madde birbirinden farklı iki hakkı içermektedir:
a. Eğitim hakkı,
b. Ebeveynin dini ve felsefi inançlarına aykırı olmayan bir eğitim hakkı.


Eğitim Hakkı Nedir?


Eğitim hakkı, devlete belirli tür ve düzeyde eğitim kurumu oluşturmak ve herkese bu kurumlarda eğitim yaptırmak gibi genel bir yükümlülük getiren bir düzenleme değildir. Bu hak, eğer bir eğitim kurumu kurulmuş ise, bu okullarda eğitim görme, bunlara devam etme ve bu kurumlardan mezun olma hakkını içermektedir.


Bu madde uzun yıllar sadece ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumları bakımından uygulandı ve üniversite gibi yüksek eğitim kurumları bu kapsam dışında tutuldu. Ancak günümüzde bu yaklaşım aşılmıştır ve eğitim hakkı bir ülkede mevcut olan her düzeydeki eğitim kurumu bakımından geçerli bir haktır.


Ebeveynin İnancına Aykırı Olmayan Eğitim Hakkı Nedir?


Anne ve babanın dini veya felsefi inancına aykırı olmayan eğitim hakkı, temelde eğitimde çoğulculuğu güvence altına almakta, eğitim kurumlarında bir dini inanç veya felsefi görüş yönünde sistematik telkini yasaklamaktadır. Bu nedenle, devletin ders programlarını hazırlarken ve eğitim ve öğretimle ilgili görevini yerine getirirken bilgileri objektif, eleştirel ve çoğulcu bir yaklaşımla vermesi zorunludur.

Günümüzde birçok devletin eğitim programında din kültürü dersi yer almaktadır. Bu dersin bulunduğu durumlarda, o dersin içeriğinin tek yanlı belirli bir din yönünde telkin yapmak amacıyla kullanılmaması gerekir.
 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...