Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi İle İlgili Sorular

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi İle İlgili Sorular


1. İnsanın beden ölçülerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anatomi
b. Antropometri
c. Biyoloji
d. Psikoloji
e. Sosyoloji


2. Aşağıdakilerden hangisi insanı fazla zorlayan, bunaltan, sıkan, heyecanlandıran, korkutan, huzursuz hatta hasta eden pek çok negatif olguyu ifade etmektedir?
a. Fizyoloji
b. Biyoloji
c. Verimlilik
d. İş güvenliği
e. Stres


3. Aşağıdakilerden hangisi masa, sandalye ve depolama üniteleri gibi tefriş malzemeleri, bilgisayar ve ekipmanları gibi çalışma konusuna bağlı olarak farklı teknik donanımları bünyesinde barındırır?
a. Çalışma alanı
b. Bilgisayar ünitesi
c. Büro teknik ortamı
d. Çalışma birimi
e. Büro mekanı


4. Beden sağlığı için bilgisayar ekranına ideal bakış uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 35-70 cm
b. 35-45 cm
c. 45-70 cm
d. 60-75 cm
e. 70-90 cm


5. Büro ortamları için homojen etkisi nedeniyle tercih edilen en elverişli aydınlatma türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bölgesel aydınlatma
b. Genel aydınlatma ile desteklenen bölgesel aydınlatma
c. Genel aydınlatma ile desteklenen yapay aydınlatma
d. Yapay aydınlatma
e. Genel aydınlatma


6. Büro ortamları için çalışma konforu açısından tercih edilen sıcaklık derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 21-23 C°
b. 18-20 C°
c. 24-26 C°
d. 27-29 C°
e. 30-31 C°


7. Çalışana uygun çalışma ortamlarında sandalye, masa, bilgisayar ve klavye vb. yüksekliklerinin tamamen ayarlanabilir olması tercih edilmekle birlikte çalışana göre ayarlanması gereken öncelikli büro donanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Monitör
b. Sandalye
c. Klavye
d. Masa
e. Aydınlatma elemanı


8. Bilgisayarlı çalışma ortamlarında, görsel konfor koşullarına olumsuz olarak yansıyan kamaşma ve yansıma etkisini en düşük düzeye indirgeyebilmek için bilgisayar ekranları pencerelere karşı hangi açıyla yerleştirilmelidir?
a. 60
b. 70
c. 90
d. 135
e. 150


9. Her insanın gündelik yaşama katılımı sırasında, bina iç mekanlarından kentsel dış mekanlara kadar uzanan yapılaşmış çevre, hizmet ve araçlarla zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde etkileşimi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
a. Ulaşılabilirlik
b. Kullanabilirlik
c. Faydalanabilirlik
d. Hizmet alımı
e. Uygunluk


10. Bilgisayar kullanımı sırasında baş hareketlerini en az seviyeye indirerek boynun sürekli olarak ileri geri hareketi ile eğilme ve bükülme gibi zorlayıcı tekrarları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan araç aşağıdakilerden hangidir?
a. Ekran koruyucu
b. Ekran
c. Klavye
d. Kağıt tutucu
e. Laptop
 

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi İle İlgili Soruların Cevabı


1. b Yanıtınız yanlış ise “Ergonomi ve Büro Ortamında Ergonomi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Ergonomi ve Büro Ortamında Ergonomi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Büro İç Mekanının Boyutsal ve İşlevsel Gereksinimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Bilgisayar, Ekran” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Teknik Gereksinimler, Aydınlatma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Teknik Gereksinimler, İklimlendirme” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Büro İç Mekanının Boyutsal ve İşlevsel Gereksinimleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Teknik Gereksinimler, Aydınlatma” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Bürolar ve Ulaşılabilirlik” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Bilgisayarla Çalışma, Klavye ve Fare” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz.
 Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...