Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 10-01-2014

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi Konusu

Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi Konusu

Günümüzde çalışma ortamlarında otomasyonun artması, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ve diğer teknolojik gelişmeler çalışma hızını artırdığı gibi çalışmayı daha az emek sarf ederek gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. Bununla birlikte, otomatik sistemlerde bile insan faktöründen vazgeçilemediği için insan ve makinenin birlikte çalışma zorunluluğu devam etmektedir. İnsan-makine arasında artan ilişkiler, sağlıklı, verimli ve güvenli bir çalışma için insana uyumlu çalışma ortamının oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Öyle ki artan insan-makine etkileşimi yalnızca fiziksel ortamı değil, bilgisayar yazılımları, internet, web tasarımı vb. öğelerin de insana uyumunu dikkate almaktadır. Başka bir deyişle, insanın dahil olduğu bütün sistemlerde çalışma koşulları ve kullanılan donanımın insan özelliklerine uygun hale getirilmesi sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma yapılabilmesi için zorunludur. Aksi halde, sistem hataları, iş kaybı, iş kazaları, verimliliğin azalması gibi öngörülmeyen olguların oluşmasına neden olacak ve bunun sonucunda insanın çabuk yorulması, kaza ve meslek hastalıklarına maruz kalma olasılığı artacaktır. Çalışma verimi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yanında insan, makine ve malzemeden oluşan çalışma sisteminin optimum tasarlanmasını gerektirir. Bunun için de sistemi oluşturan bileşenlere ait özelliklerin iyi bilinmesi önemlidir. Sistemin en önemli bileşeni olan insanın özelliklerini bilmek, çalışma sistemini insana en uygun şekilde tasarlamak gerekir ki bu da ergonomi bilim alanı içinde incelenmektedir.


İnsana uygunluk, çalışma ortamında farklı özelliklere sahip çalışanların bu özelliklerinden kaynaklanan gereksinimlerinin karşılanmasını da gerektirmektedir. Hangi fiziksel, bilişsel ya da ruhsal durumda bulunursa bulunsun herhangi bir insanın yapılaşmış çevreye, hizmet ve araçlara zorluk çekmeden, herkesle birlikte eşit şekilde ulaşılabilirliği bu gereksinimlerin başında gelmektedir.

Dolayısıyla büroların ergonomik açıdan uygunluğu, etkileşimde oldukları yapısal çevreyi erişilebilirliği sağlandığı ölçüde kullanabilen çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Erişebilirlik ve kullanabilirlik konfor koşullarıyla birlikte ele alındığında ise, doğrudan çalışma performansına yansımakta, sağlanamadığı her durumda ise çalışanların beden ve ruh sağlığını etkilemektedir.
 

Büro Teknolojisi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...