Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Etkili Başvuru Hakkı Konusu

Etkili Başvuru Hakkı (Madde 13)


Sözleşme’nin 13. maddesine göre, Sözleşme ve ek protokollerdeki haklarından birisinin ihlal edildiğini iddia eden bir kişinin, bu şikâyetini sunabileceği bir etkili başvuru yolunun ilgili ülke hukukunda olması gereklidir.


Sözleşme’nin 13. maddesi bağımsız bir etkili başvuru hakkı öngörmemektedir. Başka bir anlatımla, bu madde, ancak Sözleşme’de hakları düzenleyen başka bir madde ile birlikte ileri sürülebilir. Bu koşul,


13. maddeden yararlanabilmek için söz konusu hakkın ihlal edilmiş olması gerekir şeklinde anlaşılmamalıdır. Söz konusu hak ihlal edilse de edilmese de eğer bir kişinin şikâyeti “savunulabilir” bir şikâyet ise, başka bir anlatımla, somut olaylara ve gerekçelere dayalı bir şikayet ise, 13. maddedeki haklarından yararlanır.


Bu madde, Sözleşme’ye taraf devletleri, iç hukukta Sözleşme ve ek Protokollere yönelik ihlalin saptanacağı başvuru yollarını öngörmekle yükümlü tutmaktadır. Bununla birlikte, iç hukukta bu şikâyetin hangi yolla güvence altına alınacağı ilgili devletlerin takdirine bırakılmıştır. Önemli olan bu başvuru yolunun etkin olması; başka bir anlatımla, erişilebilir olması ve ilgili şikayeti bütün yönleriyle değerlendirme ve gerekirse tazminat verme yetkisi ile donatılmış olmasıdır.
 İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...