Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Genel İşlemler Modülü Konusu

GENEL İŞLEMLER MODÜLÜ KONUSU


Genel İşlemler modülü, ayrıntılı ceza dosya bilgilerinin görüntülenmesi, faturalı masraf bilgisi kaydı, adli rapor isteme gibi cezaya ait genel bilgilerinin görüntülenmesi için oluşturulmuş modüldür.
Dosya Arama
Mahkemede işlem yapmaya başlanılacak ya da üzerinde işlem yapılan dosyalara ulaşabilmek için yapılmış dosya arama ve sorgulama ekranıdır.
 

Ceza Fişi: Adli Sicil Yönetmeliği'nin 3. maddesinde “Türk mahkemelerince verilerek kesinleşen, disiplin cezaları, sırfaskerî suçlarvetazylk hapsi ile idarî para cezası dışında kalan ceza mahkûmiyetleri, fer'i cezalar ve güvenlik tedbirlerinin adlî sicile bildirimi için düzenlenecek fiş” olarak tanımlanmaktadır.
Tali Karar Fişi: Adli Sicil Yönetmeliği'nin 3. maddesinde “Adlî sicile bildirilmiş olan hüküm ve kararlarda değişikliR yapan kararlar ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların bildirileceği fiş” olarak tanımlanmaktadır.

Üzerinde işlem yapmak istenilen dosya numarası yazılıp “Sorgula” düğmesi tıklanır. Aranan dosya ekranda listelenir. Listelenen dosyanın üzerine fare ile bir kez tıklayıp “Tamam” düğmesine basılır. Seçilen dosyanın bilgileri yapılacak olan tüm işlemlerde alanlara sistem tarafından otomatik olarak getirilir.
 

 

dosya arama

 

 

Ayrıntılı Ceza Dosya Bilgileri
Sisteme kayıtlı olan tüm dosyaların ayrıntılı bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan ve dava dosyasına ait temel bilgilerin gösterildiği ekrandır.
 

 

ceza bilgileri

 

Şablon Ekran Sorgulama
Mahkemede üzerinde işlem yapılan dosyalarda istenilen şablon veya ekrana ulaşabilmek arama ve sorgulama ekranıdır.

 


Hâkim Görevlendirme/Değiştirme İşlemleri
Dosya bazında tahkikat hâkim ve üyelerin atandığı ya da atanmış personelin değiştirildiği ekrandır.
 

 

 

hakim

 

Adli Rapor İsteme
Adli Rapor İsteme ekranı davayla ilgili olarak adli tıp kurumundan bir rapor istenmesi gerektiği zamanlarda iş akışından seçilerek de işlem yapılabilen ekrandır.
 

 

adli rapor

 

 

Faturalı Masraf Bilgisi Kaydetme
Faturalı Masraf Bilgisini göster ekranı dava dosyasına ait faturalı masraf bilgilerinin gösterildiği ekrandır.


Tutuklama Kararı Giriş
Sisteme kayıtlı herhangi bir dosyada, ara karar gereği ya da CBS’den gelen tutuklama talebi üzerine mevcutlu veya gıyabi tutuklama kararı verilmişse tutuklama kayıtlarının sorgulamasını yapan ekrandır.


[Dosya Arama] ekranında “Kişi Seç” düğmesi tıklanır ve açılan [Dosya Taraf Listesi] ekranından ilgili kişi seçilir.


Daha sonra [Tutuklama Kayıtları Sorgulanması] ekranı açılır.
“Yeni Tutukluluk Kararı Giriş” düğmesine tıklanarak kişi ile ilgili [Tutukluluk Giriş] ekranı açılır.
 

 

tutukluluk

 

 

Tutuklama Kararları Güncelleme
Sisteme kayıtlı herhangi bir dosyada, ara karar gereği ya da CBS’den gelen tutuklama talebi üzerine mevcutlu veya gıyabi tutuklama kararı verilmişse tutuklama kayıtlarının sorgulamasını ve güncellenmesini yapan ekrandır.


Birime Personel Atama
Biriminizde kayıtlı herhangi bir personel için görevlendirme işleminin yapıldığı ekrandır.
 

 

birim

 

 

 

Dış Kurum Ekleme/Güncelleme
Sisteme dış kurum eklemek ya da var olan dış kurum bilgilerini güncellemek için kullanılan ekrandır.

 


dış kurum

 

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...