Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Görevi Kötüye Kullanma Konusu

Görevi Kötüye Kullanma Konusu


Kanun, “Görevi Kötüye Kullanma” başlığı altında üç ayrı suç ipotezini öngörmüştür. Bunlar “görevin gereklerine aykırı hareket etme”, “görevin gereklerini ihmal veya geciktirme” ve “görevin yapılması için çıkar sağlama” suçlarıdır.
Bu suçlarla, kamu idaresinin düzenli bir biçimde işlenmesi ve kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerine uygun davranmalarının sağlanması istenmektedir.

Dolayısıyla bu suçların hukukî konusu, kamusal görevlerin (yasama gücüne ait olanlar hariç) düzenli, etkili ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesine ilişkin devlete ait menfaattir.
Söz konusu suçların maddi unsurları birbirinden çok farklı olduklarından bunların ayrı ayrı incelenmesi uygun olacaktır.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...