Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar Konusu

Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar Konusu

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİ VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR


Kamu İdaresi Kavramı
Devlet, birleştirici bir hükümran kurum ve hükümet olmaktan başka, sosyal güveni ve düzeni garanti altına almaya, bireysel faaliyetleri tamamlamaya ve toplumun korunması, refahı ve gelişmesi için gerekli olan varlıkları ve hizmetleri sağlamaya yönelik somut bir faaliyette bulunduğunda “Kamu İdaresi” (Kamu yönetimi) olarak ortaya çıkar. Ayrıca yasama gücünün koyduğu emirleri gerçekleştirmeye yönelik tamamlayıcı emirler koyma görevi de idareye aittir. Bütün bu görevler özel organlar vasıtasıyla yerine getirilir. Kendilerine idarî faaliyette bulunma yetkisi verilen bu organlar “Kamu İdaresi”ni (kamu yönetimini) oluştururlar.

Öte yandan, kendilerine idarî nitelikte yetkiler verilmiş politik organlar (başbakan, bakanlar) da vardır. Ancak, bütün idare, sadece devlet organlarından ibaret değildir. Devlete nazaran özerk bir konumda bulunan bir kısım kurumlara (mahallî idareler gibi) da bazı idarî görev ve yetkiler verilmiştir ve bunların faaliyetleri de maddî anlamda idarî faaliyetlerdir.


Kamu idaresine karşı suçlar ya kamu görevlileri tarafından veya herkes tarafından işlenebilen suçlardır.
Burada sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen suçların bir kısmı üzerinde durulacaktır.


Ceza Kanununun ikinci kitabının dördüncü kısmında “Kamu idaresinin Güvenirliğine ve işleyişine Karşı Suçlar” başlığını taşıyan Birinci Bölümü “Kamu idaresi”ne karşı suçları içermektedir. Bütün olarak değerlendirildiklerinde bu suçları öngören normlar ile ya kamusal kurumların düzenli olarak işleyişi ve itibarına veya idarî faaliyetleri yerine getiren süjelerin özgürlüğüne, itibarına, dürüstlüğüne, sadakatine ve tarafsızlığına yahut idarenin topluma sağladığı hizmetlere veyahut idarenin amaçlarına ulaşmak için kullandığı şeylere ilişkin ve devlete ait menfaatler korunmaktadır.

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...