Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Hakimin İddianameyi Değerlendirmesi Konusu

Hâkimin İddianameyi Değerlendirmesi Konusu


Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, ilgili Cumhuriyet Başsavcısı/ vekilinin görüldü işleminden sonra, yetki itibariyle ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir, Bu iş, direkt olarak hâkim/başkanın iş listesine düşer ve sistem tarafından otomatik olarak “İddianamenin Değerlendirilmesi Defteri”ne kaydedilir, İddianameyi inceleyen hâkim/başkan, inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul veya iade eder.


Hâkimin İddianameyi Kabul Kararı Vermesi Durumu
İddianamenin kabulü ile kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar, Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişiler duruşmaya çağrılır.


Hâkim kabul veya iade etmek için öncelikle “Sorgulamalar” butonu altında bulunan “İddianame Değerlendirme Dosya Arama” butonunu kullanarak iddianame değerlendirme dosyasını sorgular ve dosya ekrana sabitlenir, Daha sonra hazırlık butonunun altında yer alan, “İddianamenin Değerlendirmesi” ekranını kullanır, Hâkim iddianameyi ‘kabul’ etmesi durumunda, ekranda yer alan ‘kabul’ butonuna basar, Bu işlem sonrasında ekranda aldığı mahkeme esas numarası gözükür, dosya sistem tarafından esas defterine kaydedilir, Mahkeme tarafından kabul kararı yazılmak istenmesi durumunda, hâkim tarafından bu işlem sonrasında kâtip iş listesine herhangi bir iş düşmez ve kâtip tarafından bu aşamada bir işlem yapılmaz, Eğer ki mahkeme iddianamenin kabul kararı yazmak isterse “Şablon Özelleştirme”den iddianamenin kabul kararı şeklinde bir karar şablonu hazırlanarak kullanılır.
 

 

 

hakiminin iddianamesiHâkimin İddianamenin İade Kararı Vermesi Durumu
İddianame ve soruşturma evrakının mahkemeye fiilen verildiği tarihten itibaren başlayıp mahkemece kabulüne veya 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 170’nci maddesindeki unsurları içermediği yahut ön ödeme veya uzlaşma usulü uygulanmadan kamu davası açıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine kararı verilir.


Hâkim tarafından iddianamenin “İade” edilmesi durumunda, iade kararının yazılması amacıyla kâtibin iş listesinde iş düşer, “İddianamenin İadesi Üst Yazısı” şablonu kullanılarak iade üst yazısı hazırlanır, Hazırlanan evraka hâkim tarafından verilen iade gerekçeleri yazılır ve hâkime onaya sunulur, Hâkim tarafından gerekli onay işlemleri yapıldıktan sonra evrak tekrar kâtibin iş listesine gelir ve kâtip tarafından onaylanan evrak ilgili savcının iş listesine otomatik olarak düşer.
 

 

iddianame değerlendirme işlemleri

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...