Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 01-01-2014

Hakkında En çok İhlal Kararı Verilen Devletler

HAKKINDA EN ÇOK İHLAL KARARI VERİLEN DEVLETLER (1959 -2011)

 

devletŞekil 1 AlHM’nin 1959-2011 arasında vermiş olduğu ihlal kararlarında %19 ile Türkiye’nin ilk sırada olduğunu göstermektedir. Türkiye’yi sırasıyla %13 ile İtalya, %9 ile Rusya izlemektedir. Türkiye, İtalya, Rusya, Polonya, Romanya ve Ukrayna aleyhine verilen ihlal kararları AlHM’nin verdiği tüm ihlal kararlarının yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Bu 6 devlet ile diğer 41 devlet arasında başvuru ve ihlal oranları bakımından çok büyük farklar olduğu açık bir şekilde görülmektedir.

 

aihm

 

 

Şekil 8.2: Türkiye'nin Konu ve Sayılarına Göre AİHM Önündeki İnsan Hakları İhlalleri Kaynak: Şekil 2 ve 3 Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Müdürlüğü Web sitesinden alınmıştır.
Şekil 2 AlHM’nin Türkiye aleyhine verdiği insan hakları ihlal kararlarını Tablo 1 de yer alan rakamlar çerçevesinde konularına göre düzenlemektedir.
 

 

aihm

 

Şekil 8.3: AİHM'nin Türkiye'ye Karşı Verdiği İhlal Kararlarının Konularına Göre Oransal Dağılımı
Görüldüğü gibi Şekil 3 AlHM’nin Türkiye’ye karşı vermiş olduğu ihlal kararlarını oransal olarak göstermektedir. Verilen kararlar içinde %21 ile adil yargılanma hakkının ihlali en fazla ihlal kararı verilen alanı oluşturmaktadır. İkinci olarak mülkiyet hakkının korunmasından kaynaklanan sorunlar gelmektedir (%17). Yasal tutukluluk ve tutukluluk süreleri meselesi en fazla ihlal kararı verilen (%15) diğer bir konudur. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilen yargılamanın uzun sürmesi sorunu da ihlal kararlarının % 13’nü oluşturmaktadır.
 

 

 

İnsan Hakları Kamu Özgürlükleri Eğitim Setleri İçin Tıklayınız...