Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Konusu

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Konusu

 

TCK’mn 216. maddesinin 1. fıkrasına göre “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde” cezalandırılır.

Bu suçu öngören normla halkın farklı kesimleri arasındaki barış ve huzura ilişkin kamusal menfaat korunmaktadır.

A. Bu suçun maddi unsuru halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge yönünden farklı özelliklere sahip olan bir kesimini diğer kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Şu halde söz konusu suçun oluşması için, sadece halkın birbirine karşı kin beslemeye ve düşmanlığa tahrik edilmesi yeterli değildir.

Bu tahrikin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilerek yapılması gerekir. Ayrıca bu tahrik nedeniyle kamu güvenliği açısından “açık ve yakın bir tehlike” daha doğrusu “açık ve mevcut” bir tehlike söz konusu olmalıdır.


Bu tehlike özellikle tahrikte kullanılan vasıtalardan kaynaklanır, Bir sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge hakkında, düşünce özgürlüğünün sınırları aşılmaksızın, düşmanca da olsa, görüş açıklamakta kamu güvenliği yönünden bir tehlike yoktur.


Buradaki “sosyal sarf’tan kastedilen, sosyal kanunlara göre oluşan sınıflardır.
Bu itibarla bunları sadece ekonomik sınıflar veya iradi oluşumlar (örneğin siyasi partiler) şeklinde anlamamak gerekir.
Din ve mezhep deyimleri her türlü din ve mezhebi kapsayacak şekilde anlaşılmalıdırç

Buradaki bölgeden maksat, sadece idari bölünme değildir, Bu deyim, yerine göre, daha geniş veya daha dar bir coğrafi bölgeyi ifade eder.
Kin ve düşmanlığa tahrik “Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak birbirini öldürmeye tahrik” haline dönüşürse TCK’nun 214, maddesinin 2, fıkrası uygulanır.

Tahrik “alenen” olmalıdır, Bundan ne anlamak gerektiği “suç işlemeye tahrik” suçu ile ilgili olarak açıklanmıştır.
B. Manevi unsur yönünden “suç işlemeye tahrik” suçu ile ilgili olarak söylenenler bu suç için de geçerlidir.
C. Bu suç basın ve yayın yoluyla işlenirse ceza artırılır (TCK, m,218),

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...