Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

Hapsen Tazyik İşlemleri Alt Modülü Konusu

Hapsen Tazyik İşlemleri Alt Modülü Konusu


Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi ve sistemde kayıtlı olan hapsen tazyik dosyalarının sorgulanması işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Hapsen Tazyik Dosya Arama Ekranı
Sistemde kayıtlı olan hapsen tazyik (İcra İflas Kanunu Md. 76: Mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra tetkik mercii hakimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.) dosyalarının sorgulandığı ekrandır.
 

hapsen tazyik

 

 

Hapsen Tazyik Dosya Arama ekranında hapsen tazyik dosyasını bulmak için üç yol kullanılır.
Hapsen tazyik dosyası sıra numarasına göre arama yapılarak bulunmak istenildiğinde sıra no metin alanına bilgi girişi yapılarak “Sıra No’ya Göre Ara”düğmesine tıklanır ve dosya görüntülenir.
Hapsen tazyik dosyasında sanık olarak görünen taraf kurum ise, ilgili kurum “Kurum Adı” metin alanına yazılarak “Kuruma Göre Ara” düğmesi tıklanır ve dosya görüntülenir.

 


Hapsen Tazyik Dosyası
Yeni gelen hapsen tazyik kararının kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Mahkemeden gelen hapsen tazyik kararı bu ekran vasıtasıyla kaydedilir. Menüde yer almayan ekran işletime geçmiş adliyelerden geldiğinde iş listesine düşer ve iş listesinden açılır. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezi tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. [Hapsen Tazyik Dosyası] ekranı iş listesinden açılır. Tarama işlemi birimde yapıldığında [Hapsen Tazyik Dosyası] ekranı [Birim Gelen Evrak Kayıt İşlemleri] ekranında yapılan işlemler sonucunda açılır.
 

hapsen tazyik

 

Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi
Taraf İşlemleri ekranı ile dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemek ve düzeltmek mümkündür.
 

tanık bilgileri

 

dosya güncelleme

 

Ceza Mahkemesi İşlemleri
İnfaz savcısı ile ilgili Ceza Mahkemesinin eşlendiği ekrandır.
 

ceza mahkemesi

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...