Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Hukuka Aykırı Çekilenlerin Sorumluluğu Konusu

Hukuka Aykırı Çekilenlerin Sorumluluğu Konusu


Çekilme kimi esas ve koşullara bağlıdır. Bu esas ve koşullara uymadan çekilen memurun hukuki sorumluluğu doğar. 1Cezai Sorumluluk: Olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş ve seferberlik hali ile genel yaşama etkili doğal afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurlar, DMK md. 96’nın gösterdiği koşullara uymazlarsa, TCK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca cezalandırılabilirler. 2Mâli Sorumluluk: DMK’nın öngördüğü koşullara uymadan çekilen memurların bu çekilmeleri sonucu idareye vermiş oldukları zararları aynı Kanun’un 12. Maddesinde düzenlenen rayiç bedel üzerinden ödemeleri söz konusu olabilir. 3Hak Yoksunluğu: DMK’da yer alan esaslara ve koşullara uymadan görevinden çekilen memurların, tekrar Devlet mememurun kanunda öngörülmüş koşulların gerçekleşmesi halinde idarenin yapacağı bir işlemle istifa etmiş sayılmasıdır.


Çekilmiş sayılma: Bir memurluğuna alınabilmeleri hiçbir surette mümkün değildir (DMK md.97/d). 4Bu durumda ayrıca disiplin soruşturması açılmalıdır.

 

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...