Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 17-01-2014

Hukuki Sebepler Olağanüstü Durumlarda Çekilme Konusu

Hukuki Sebepler  Olağanüstü Durumlarda Çekilme Konusu


Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde ya da genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar (DMK md.96). Çekilen memurun, yasada öngörülen koşullara uymaması durumunda, kendisine çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır.Bunlar arasında belli bir süre veya hiçbir suretle devlet memurluğuna alınmama gibi yaptırımlar yer alır (md. 97).

Memur Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...