Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

İddianamenn Değerlendirilmesi İşlemleri Konusu

İDDİANAMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ KONUSU


Ceza Mahkemelerinde dava dosyası, iddianame değerlendirme işlemleri ile başlar, iddianame; soruşturma evresinde toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturulması hâlinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davası açılmasını sağlayan bir işlemdir.
iddianameyi oluşturacak hususlar:

Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;
• Şüphelinin kimliği,
• Müdafi,
• Maktül, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
• Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi,
• Açıklanmasında sakınca bulunmaması hâlinde ihbarda bulunan kişinin kimliği,
• Şikâyette bulunan kişinin kimliği,
• Şikâyetin yapıldığı tarih,
• Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri,
• Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
• Suçun delilleri,
• Şüphelinin tutuklu olup olmadığı, tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri gösterilir,
 




Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...