Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 29-01-2014

İflas Sebepleri Konusu

İFLÂS SEBEPLERİ KONUSU

Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflâsa tâbi olmakla birlikte (TTK m. 18/I), iflâsa tâbi olan diğer kişiler bakımından daha önce de belirttiğimiz üzere bir takım sınırlamalar bulunmaktadır.


İflâs prosedüründe, haciz yoluyla takipte olduğu gibi önce rehne müracaat kuralı ve bunun istisnaları geçerlidir. Yani alacağı bir rehinle teminat altına alınmış olan alacaklının, borçlunun iflâsını isteyebilmesi için ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması gerekir (İİK m. 45).


İflâs yoluna başvurabilmek için, alacağın para veya teminat alacağı olması gerekir (İİK m. 42). Bu sebeple örneğin, bir malın teslim borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun iflâsı istenemez. Para alacağının miktarı önemli değildir. Çok cüz'i bir alacak için dahi borçluya karşı iflâs yoluyla takip yapılabilir.


V İflâs yoluna başvurabilmek için alacağın mutlaka bir para yahut teminat alacağı olması gerekir. Bununla birlikte söz konusu alacağın miktarı iflâs yoluna başvurabilmek bakımından önem taşımaz.

 

İcra İflas Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...