Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 23-01-2014

İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk Dış Politikası İle İlgili Sorular

İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk Dış Politikası İle İlgili Sorular


1. Türkiye ile SSCB arasında 1925 yılında imzalanan ve SSCBnin Mart 1945de uzatmayacağını bildirdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. TürkSovyet Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması
b. Montrö Antlaşması
c. Balkan Paktı
d. Lozan Boğazlar Sözleşmesi
e. Lozan Antlaşması


2. Türkiyeyi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
a. Roma Antlaşması
b. Ankara Anlaşması
c. Zürih ve Londra Antlaşmaları
d. Lozan Antlaşması
e. Kuzey Atlantik Antlaşması


3. Körfez Savaşından sonra Irakın kuzeyinde tesis edilen “uçuşa yasak bölge” ve bu bölgenin denetlenmesi için Türkiyede konuşlandırılan çok uluslu askerî yapılanmaya ne ad verilir?
a. Çekiç Güç
b. Uçuş Bilgi Bölgesi
c. Yeni Ulusal Savunma Doktrini
d. İyi Komşuluk ve Dostça İşbirliği Bildirisi
e. Enosis


4. TürkAmerikan ikili anlaşmalarının tek bir anlaşma altında toplanması çalışmaları çerçevesinde 1969da Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşma aşağıdakiler den hangisidir?
a. Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması
b. Katma Protokol
c. Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması
d. Bükreş Anlaşması
e. Paris Anlaşması


5. Aşağıdaki isimlerden hangisi PanArabizm (Arap Birliği) düşüncesinin öncü isimlerindendir?
a. Dwight Eisenhower
b. Cemal Abdünnasır
c. Kral Faysal
d. Kral Faruk
e. Emir Abdullah

6. Aşağıdakilerden hangisi NATO üyeliğinin Türkiyeye askerî olarak etkilerinden birisi değildir?
a. NATO üsleri ve tesislerinin kurulması
b. Onbinlerce Amerikan askerî ve sivil personelin Türkiyeye gelmesi
c. Türk ordusunın Amerikan silahlarıyla donatılması
d. Askeri anlamda eğitimden savunma stratejisine birçok alanda NATO standartları ve uygulamalarının benimsenmsi
e. Türkiyeye yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ekonomik yardım sağlanması


7. Türkiyede ABDye askeri bağımlılığın başlangıcını oluşturan Amerikan doktrini aşağıdakilerden hangisidir?
a. Nixon Doktrini
b. Truman Doktrini
c. Carter Doktrini
d. Monroe Doktrini
e. Bush Doktrini


8. Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık ilkesi çerçevesinde Türk dış politikasının en önemli önceliklerinden birisidir?
a. Batı dünyası kurumlarına üye olmak
b. Bağlantısızlar Hareketine dahil olmak
c. Asya Devletleri Konferansına katılmak
d. İslam Konferansı Örgütüne üye olmak
e. Varşova Paktına üye olmak


9. Aşağıdakilerden hangisi Stalin dönemi SSCB dış politikasının Türkiyeden talepleri arasında yer almaz?
a. Montrö Sözleşmesinin değiştirilmesi
b. Boğazların Karadenize kıyıdaş olmayan ülkelere kapatılması
c. Türkiyenin doğu sınırlarında SSCB lehine değişiklik
d. Boğazların ortak savunulması
e. Türkiyenin ABD ve İngiltereyle ilişkilerini geliştirmesi


10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin 1945 1947 dönemi dış politikasında Batı yönündeki açık tercihinin nedenidir?
a. SSCBden duyduğu kaygılar
b. Yunanistan ile yaşadığı sorunlar
c. Bağlantısızlar Hareketine dahil olabilmek
d. Yugoslavyanın SSCB ile ilişkilerinin bozulması
e. Mısır, Suriye gibi ülkelerdeki Batı karşıtlığını önleyebilmek

 

İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk Dış Politikası İle İlgili Soruların Cevabı

 


1. a Yanıtınız yanlış ise “Türk Dış Politikası İçin ZorYıllar (1945 1947)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk Dış Politikası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “19912002 Tek KutupluDünyada Dış Politika” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Dış Politikada Çok Yönlülüğe Geçiş Çabaları (19641980) konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Bloklaşma Ekseninde Dış Politika (19471964)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “Bloklaşma Ekseninde Dış Politika (19471964)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Bloklaşma Ekseninde Dış Politika (19471964)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “İkinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk Dış Politikası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
 


 

 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Eğitim Seti İçin Tıklayınız...