Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-12-2013

İlanlar ve Tebliğ Belgeleri İle İlgili Sorular

İlanlar ve Tebliğ Belgeleri İle İlgili Sorular

 

1. Resmi ilanları aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yayınlanır?
a. Basın İlan Kurumu
b. Adliye
c. Başbakanlık
d. Bireyler
e. Avukat


2. Basın İlan Kurumunun şubesi bulunmayan yerlerde, resmi ilanların yayımlanmasına aşağıdakilerden hangisi aracı olur?
a. Kaymakam
b. İl Özel İdaresi
c. Valilik
d. Adliye
e. Belediye


3. Resmi ilanların fiyat tarifesi aşağıdakilerden hangisi tarafından saptanır?
a. Maliye Bakanlığı
b. Başbakanlık
c. İçişleri Bakanlığı
d. Adalet Bakanlığı
e. Bakanlar Kurulu


4. Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligata örnek değildir?
a. Yargısal tebligat
b. Mali tebligat
c. İdari tebligat
d. Özel tebligat
e. Kazai tebligat


5. Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre tebligat çeşidi değildir?
a. Posta idaresi aracılığıyla tebligat
b. Resmi tebligat
c. Memur aracılığıyla tebligat
d. Doğrudan doğruya tebligat
e. İlan yoluyla tebligat


6. Tebligat Kanununun birinci maddesinde sayılan kuruluşlar tarafından Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan tebligat veya bunların aracılığıyla yapılan tebligat aşağıdakilerden hangisidir?
a. Resmi tebligat
b. İlan yoluyla tebligat
c. İdari tebligat
d. Mali tebligat
e. Özel tebligat


7. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanununa göre yapılan sınıflandırmalardan biri değildir?
a. Niteliğine göre tebligat
b. Yapılış şekline göre tebligat
c. Konusuna göre tebligat
d. Yapılacak yere göre tebligat
e. Kullanılan kağıda göre tebligat


8. Bir davaya ilişkin işlemleri o davayla ilgili kişilere bildirmek için, mahkemelerce kanuna uygun biçimde yapılan belgelendirme işlemine ne ad verilir?
a. Dilekçe
b. Tutanak
c. Yazılı tebligat
d. Karar
e. İlân


9. Resmi ilanların verileceği gazete ve dergilerin nitelikleri aşağıdakilerden hangisi tarafından saptanır?
a. Adliye
b. Bakanlar Kurulu
c. Belediye
d. Basın İlân Kurumu Genel Kurulu
e. Avukat


10. İlânla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Duyuru, duyurma anlamına gelir.
b. Gazete ve dergiler resmi ilanı yayınlamayabilir.
c. Basın İlân Kurumu vardır.
d. Gerekli durumlarda ilânen tebligat yapılabilir.
e. Resmi ilânlar vardır.
 

İlanlar ve Tebliğ Belgeleri İle İlgili Soruların Cevabı

1. a Ayrıntılı bilgi için “Genel Olarak” konusuna bakınız.
2. c Ayrıntılı bilgi için “İlanlar” konusuna bakınız.
3. e Ayrıntılı bilgi için “İlanlar” konusuna bakınız.
4. d Ayrıntılı bilgi için “Tebligat Çeşitleri” konusuna bakınız.
5. b Ayrıntılı bilgi için “Tebligat Çeşitleri” konusuna bakınız.
6. a Ayrıntılı bilgi için “Tebligat Çeşitleri” konusuna bakınız.
7. e Ayrıntılı bilgi için “Tebligat Çeşitleri” konusuna bakınız.
8. c Ayrıntılı bilgi için “Tebliğ ve Belgelendirme” konusuna bakınız.
9. d Ayrıntılı bilgi için “İlanlar” konusuna bakınız.
10. b Ayrıntılı bilgi için “İlanlar” konusuna bakınız
 
 

 

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar Eğitim Seti İçin Tıklayınız...