Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 21-01-2014

İnfaz Alt Modülü Konusu

İnfaz Alt Modülü Konusu


İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre ceza infaz işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
 


Hapis Cezasının İnfazı
İlamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indirimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalacağını gösteren süre belgesinin (Müddetname) hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.
 

 

 

hapis cezasının infazı

 

Hapis Cezasının İnfazı ekranında “İlam Dosya Bilgileri” bloğundaki “Kayıt Bilgileri”, “İlam Bilgileri” metin alanlarında daha önce kaydedilmiş bilgiler pasif olarak görüntülenir, İstendiği takdirde “İlam Dosyası” düğmesine tıklanarak ilam dosyası bilgilerine, “Evraklar” düğmesine tıklanarak dosyadaki evrak bilgilerine ulaşılır, “Hapis İnfaz Bilgileri” bloğundaki “Cezaevine Giriş” zorunlu metin alanına tarih bilgisi girilir, “Cezaevi Adı” zorunlu liste düğmesineden gideceği cezaevi bilgisi seçilir, Sanığa ait tutukluluk bilgisinin olup olmadığına “Tutukluluk” düğmesine tıklanarak ulaşılır, “Tutukluluk” düğmesine tıklanarak görüntülenen [Tutukluluk ve Firar Bilgileri] ekranında görüntülenen tutukluluk bilgisi “Tutukluluk (Gün)” metin alanına aktarılır, “Şartla T, Sonrası Suç T,” metin alanına şartla tahliye sonrasında suçun işlendiği tarih girilir.


Hapis cezası infazına ait müddetnemenin görüntülenmesi veya düzenlenmesi istendiği takdirde “Müddetname” düğmesine tıklanarak istenilen işlem yapılır, “Farklı Hesaplama” düğmesine basılarak sağının cezasında güncelleme yapılabilinir, Açılan ekranda “YılAyGün” alanları girilerek “Ceza Güncelle” düğmesine basılarak sanığın cezası güncellenir.
 

 

hapis cezasının infazı

 

Hapis Cezasının İnfazı, ilamda belirtilen ceza süresinde infaz rejimine göre belirli indi» rimler uygulanarak hükümlünün cezaevinde ne kadar tutuklu kalacağını gösteren süre
belgesinin (Müddetname) hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

 

Para Cezasının İnfazı


Para cezasının infazı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği ekrandır.
 

 

para cezasının infazı

 

“Para İnfaz Bilgileri” bloğundaki metin alanlarında daha önce kaydedilmiş bilgiler pasif olarak görüntülenir. “Para İnfaz Bilgileri” bloğunda para cezası zamanında ödenmez ise “Gecikme Zammı Hesapla” düğmesine tıklanarak faiz bilgisi hesaplanır.
“Ödeme Bilgileri” bloğundaki tabloda “Taksitlendirme/Miktar Değiştirme” bloğunda girilen bilgiler görüntülenir. İstendiği takdirde “Tahsilat F. Oluştur” düğmesine tıklanarak tahsilat fişi oluşturulur. İstendiği takdirde “Tahsilat F. Göster” düğmesine tıklanarak oluşturulan tahsilat fişi görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” bloğunda istendiği takdirde “Taksit Listesi” düğmesine tıklanarak oluşturulan taksit listesi görüntülenir.
“Ödeme Bilgileri” bloğunda para cezasının ödenmesinin ardından sisteme taranarak kaydedilen ödenti makbuzu “Ödendi Makbuzu” düğmesine tıklanarak görüntülenir. “Makbuz Kaydet” düğmesine tıklanarak kaydedilir.
“Hapse Çevirme” bloğunda para cezası zamanında ödenmez ise “Hapse Çevirme” düğmesine tıklanır. [Para Cezasının Hapse Çevrilmesi] ekranı açılır. Para cezasını hapse çevirme kararı kaydedilir.
Tutukluluk bilgilerinin görüntülenmesi istendiği takdirde “Hapse Çevirme” bloğundaki “Tutukluluk” düğmesine tıklanır. [Tutukluluk ve Firar Bilgileri] ekranı açılır.
“Taksitlendirme/Miktar Değiştirme” bloğunda “Son Ödeme Tarihi”, “Taksit Sayısı” metin alanlarına bilgisi girilir. “Hesapla” düğmesine tıklanır.
Hesaplama sonuçları “Ödeme Bilgileri” tablosuna aktarılır.
Son Ödeme tarihi geçmeden taksitler ödeniyor ise “Para İnfaz Bilgileri” bloğundaki “Faiz Hesapla” düğmesi “Hapse Çevirme” bloğundaki “Hapse Çevirme” düğmeleri pasif halde görüntülenir.
 
Mevkufen İnfazlı İlamlar
Mevkufen infaz (Hapisten Çevrilen Adli Para Cezasının İnfazı) sebebiyle infaz dos¬yası kapatılan kayıtların görüntülendiği ekrandır.
 

mevkufen infazlı ilamlar

 

İlamın Kapatılması
İlam kaydının kapatılmasını sağlayan ekrandır.

 

ilamın kapatılması

 

Ceza Zaman Aşımı İşlemleri
Adli makamlar tarafından ilgili işlemin yapılması sonucu zaman aşımının kesilme¬si, durdurulması ve durdurulan zaman aşımının yeniden işletilmesi, yeni zaman aşımı tarihinin hesaplanması işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
 

 

ceza zaman aşımı

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...