Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar İle İlgili Sorular

Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar İle İlgili Sorular

 

1. Aşağıdakilerden hangisi belgede sahtecilik hükümleri bakımından belgenin özelliklerinden değildir?
a, Yazılı olmalıdır,
b, Okunması, anlaşılması mümkün olmalıdır,
c, Düzenleyeni bilinebilir olmalıdır,
d, Maddi olarak yazanı ad ve soyadı ile bilinir olmalıdır,
e, Bir içeriğe sahip olmalıdır,


2. Hastanede memur olan A, eşi B ile kavga etmiş ve B, A’ye tokat atmıştır, A, doktor D’nin adı ve imzasıyla eşi tarafından yaralandığını gösterir bir rapor düzenlemiştir, M’nin fiili aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur?
a, Özel kişi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
b, Kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
c, Resmi belgelerde fikrî sahtecilik
d, Özel belgelerde fikrî sahtecilik
e, Dolandırıcılık


3. Adliyede memur olarak çalışan A, kendisinden talep edilen adli sicil belgesini, talep eden kişinin suç kaydı bulunmasına rağmen, suçu yokmuş gibi düzenlemiştir, Bu davranış hangi suçu oluşturur?
a, Özel kişi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
b, Kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
c, Resmi belgelerde fikrî sahtecilik
d, Resmi belgelerde maddi sahtecilik
e, Dolandırıcılık


4. Aşağıdakilerden hangisi resmi belgede maddi sahtecilik suçunda cezayı azaltıcı neden kabul edilmiştir?
a, Suçun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağının ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmiş olması
b, Belgeyi yok etmek
c, Belgeyi gizlemek
d, Sahte belgeyi kullanmak
e, Suçun sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge üzerinde işlenmesi


5. A, aralarında husumet bulunan B’nin kendisine yüz milyon lira borçlu olduğuna dair bir çek düzenler ve çek borçlusu kısmında B’nin adını yazıp B’nin imzasını taklit eder, Düzenlediği bu belgeyi daha sonra kullanmak üzere çekmecesine koyar, A’nın işlediği suç aşağıdakilerden hangisidir?
a, Özel kişi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
b, Kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgelerde maddi sahtecilik
c, Resmi belgelerde fikrî sahtecilik
d, Resmi belgelerde maddi sahtecilik
e, Dolandırıcılık


6. A, arkadaşı B’ye bir milyon lira borç para verir ancak B bir türlü borcunu ödemez, A, boş bir beyaz kağıdın üzerine “A’ya bir milyon lira borcum vardır” yazar ve altına B’nin adını yazıp B’nin imzasını atar, Daha sonra A’nın yanında çalışan C, patronu tarafından düzenlendiğini bildiği bu belgeyi gizlice A’nın çekmecesinden alır ve icraya koyar, A ve C’nin ceza sorumluluklarını belirleyiniz,
a, A resmi belgede fikrî sahtecilik, C resmi belgede maddi sahtecilik suçunu işlemiştir,
b, A resmi belgede maddi sahtecilik, C resmi belgede fikrî sahtecilik suçunu işlemiştir,
c, A özel belgede fikrî sahtecilik, C sahte belgeyi kullanma suçunu işlemiştir,
d, A özel belgede maddi sahtecilik, C sahte belgeyi kullanma suçunu işlemiştir,
e, A’nın fiili suç oluşturmaz, C sahte belgeyi kullanma suçunu işlemiştir,


7. Aşağıdakilerden hangisi suç işlemeye tahrik suçu bakımından yanlıştır?
a, Tahrikin konusu suç olmalıdır,
b, Tahrikin konusunu oluşturan suç oluşmazsa ceza verilmez,
c, Tahrikin konusunu oluşturan suç adli suç olarak anlaşılmalıdır,
d, Tahrik aleni olmalıdır,
e, Tahrikte kullanılan vasıtalar önemli değildir,

8. Bir katil için bu ülke seninle gurur duyuyor demek aşağıdaki suçlardan hangisinin gerçekleşmesine neden olur?
a, Halkı aşağılama
b, Suç işlemeye tahrik
c, Suçu ve suçluyu övme
d, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
e, Kanunlara uymamaya tahrik


9. Aşağıdakilerden hangisi suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından cezayı ağırlaştırıcı nedendir?
a, Üye sayısının beş kişiden fazla olması
b, Örgüt üyelerinin hepsinin aynı dine mensup olması
c, Örgütün işlemeyi amaçladığı suçların devlete karşı suç olması
d, Örgütün hiyerarşik bir organizasyona sahip olması
e, Örgütün silahlı olması


10. Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütün amacını başkalarına yaymak amacıyla yapılan düşünce açıklamaları aşağıdaki suçlardan hangisini oluşturur?
a, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
b, Suç örgütüne üye olma
c, Suç örgütüne yardım ve yataklık
d, Örgütün veya amacının propagandası
e, Suç örgütünü yönetme
 

Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar İle İlgili Soruların Cevabı

1, d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Belge Kavramı” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
2, a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Resmi Belgelerde Maddi Sahtecilik” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
3, c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Resmi Belgelerde FikrîSahtecilik” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
4, a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Resmi Belgelerde Maddi Sahtecilik” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
5, a Yanlış yanıt verdiyseniz, “Resmi Belgelerde Maddi Sahtecilik” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
6, c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Özel Belgelerde Sahtecilik ve Sahte Belgeleri Kullanma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
7, b Yanlış yanıt verdiyseniz, “Suç İşlemeye Tahrik” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
8, c Yanlış yanıt verdiyseniz, “Suçu ve Suçluyu Övme” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
9, e Yanlış yanıt verdiyseniz, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.
10, d Yanlış yanıt verdiyseniz, “Örgütün veya Amacının Propagandası” başlıklı bölümü yeniden okuyunuz.

 

 

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...