Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 13-01-2014

Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar Konusu

Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar Konusu
 


KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLARLA İLGİLİ ÖN AÇIKLAMALAR
Bu başlık altında kamu güvenine karşı suçlar arasında yer alan “belgelerde sahtecilik” suçları ele alınacaktır,


Kamu Güvenine Karşı Suçların Esası
Kamu güvenine karşı suçların tam ve doğru bir bilgisine sahip olabilmek için, çok sayıda insanı aldatma imkânının nedeni üzerinde durmak gerekmektedir, Bu konudaki esas neden, sahteciliğin toplumda özel bir itibarı olan bir şeye ilişkin olmasıdır, Bazı şeylere, haricî şekil ve işaretlere veya belgelere inanılmasını zorunlu kabul etmek, sosyal hayatın vazgeçilmez bir gereğidir, Aksi halde insanlar arasındaki ilişkiler son derece güçleşir, İnsanların büyük çoğunluğu sosyal hayatın gerekleri, gelenekleri sonucu belli şeylere veya beyanlara güven duyduğuna göre, bu şey veya beyanlardaki sahtecilik pek çok sayıda insanı aldatır,


Bütün bunlar, Kamu Güvenine Karşı Suçlara özelliğini veren hususun, bu suçlarda suçlunun faaliyetinin toplumda özel bir güven duyulan (itimat edilen) şeyler ve beyanlar üzerinde gerçekleşmesi olduğunu ortaya koymaktadır, Bu durum özellikle belgede sahtecilikte açıkça ortaya çıkmaktadır, Gerçekten, bilindiği üzere, belgenin doğal işlevi kanıtlamaya hizmet etmektir, Bu özellik diğer sahtecilik durumlarında da söz konusudur
 

 

 

Ceza Hukuku Eğitim Seti İçin Tıklayınız...