Açıköğretim Adalet
Adalet 1. Yarıyıl Dersleri
Adalet 2. Yarıyıl Dersleri
Adalet 3. Yarıyıl Dersleri
Adalet 4. Yarıyıl Dersleri
Eğitim Setleri
Eğitim Videoları
İçerik Tarihi: 27-01-2014

Kanun Yolları Konuları

Kanun Yolları Konusu

 

Her insan faaliyetinde olduğu gibi ceza muhakemesi sırasında da bir takım yanlışlıklar yapılması ve hatalı kararlar verilmesi mümkündür. İşte muhakeme sırasında ve sonunda verilebilecek kararlardaki yanlışlıkları ve hukuka aykırılıkları gidermek için kanunyolları kurumu kabul edilmiştir. Kanunyolları sayesinde yargılama makamlarının verdikleri kararlar yeniden gözden geçirilmekte, hatalı noktaların düzeltilmesi suretiyle adaletin gerçekleşme imkanı güçlendirilmektedir.


Kanunyolları kesinleşmemiş veya kesinleşmiş kararlara karşı kabul edilmelerine göre, olağan ve olağanüstü kanunyolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Hukuk sistemimizde kesinleşmemiş kararlara karşı kabul edilen olağan kanunyolları; itiraz, istinaf ve temyizdir. Kesinleşmiş kararlara karşı kabul edilen olağanüstü kanunyolları ise; Yargıtay C. Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.


Bu ünitede kanunyolları inceleme konusu yapılacaktır. Bu bağlamda ünite içerisinde öncelikle kanunyollarına ilişkin genel bilgilere yer verilecek, daha sonra ise sırasıyla olağan ve olağan üstü kanunyolları tek tek incelenecektir.
 

 


AÖF Ceza Muhakemesi Eğitim Seti İçin Tıklayınız...